Spring naar content

418 publicaties gevonden

 • Dit rapport heeft als doel om ondernemers, managers, media en vele anderen te informeren voor wat betreft ontwikkelingen in de fitness sector. Dit is de tweede editie in deze reeks. 

  Boek
 • Deze factsheet gaat over bewegen bij mensen met een longziekte. In Nederland zijn meer dan een miljoen mensen met een longziekte. De meest voorkomende ziekten zijn astma en COPD. Daarnaast…

  Factsheet
 • veerkrachtige verbanden voor sport, brancherapport sport

  Dit Brancherapport Sportverenigingen in Nederland brengt de actuele situatie en de uitdagingen van de sportverenigingen in beeld: hoe staan de clubs ervoor wat betreft de ledenontwikkeling, bestuur, accommodatie, kader, financiën…

  Boek
 • kerncijfers vraag- en aanbodzijde, factsheet 2019/1

  In dit factsheet zijn de belangrijkste en meest recente cijfers en trends over de Nederlandse fitnessbranche gebundeld. 21 procent van de Nederlanders van 12-79 jaar deed in 2016 wekelijks aan fitness, in 2001…

  Factsheet
 • academic year 2017/18

  This report presents data from the Active Lives Children and Young People Survey for the academic year 2017/18. Data is presented for children and young people in school Years 1-11…

  Rapport
 • De Rapportage sport 2018 is de zesde editie in een reeks sinds 2003, waarin onderzoekers van Mulier Instituut, SCP en andere onderzoeksinstituten de belangrijkste sportgerelateerde trends en ontwikkelingen hebben gebundeld…

  Rapport
 • Voor mensen met een beperking is sporten geen vanzelfsprekendheid. De mogelijkheid om zich (zelfstandig) te verplaatsen (vervoer) is een belangrijke voorwaarde voor deelname aan de samenleving in het algemeen, en…

  Factsheet
 • Het Jaarrapport 2018 van de Landelijke Jeugdmonitor schetst de leefsituatie van de Nederlandse jeugd, zowel op landelijk niveau als op gemeenteniveau. Op gemeenteniveau wordt ook aandacht besteed aan de situatie…

  Rapport
 • tabellenboek

  In deze tabellen zijn de regionale resultaten uit de Jeugdmonitor 0-11 jaar 2017-2018 weergegeven, uitgesplitst naar achtergrondkenmerken. De onderliggende enquête is in het najaar van 2017 uitgezet. Ongeveer 10.900 ouders…

  Rapport