Spring naar content

409 publicaties gevonden

 • op het Heerbeeck College

  Wat beoordeel je nu eigenlijk bij LO? Op het Heerbeeck College in Best werd er, zoals op veel scholen, jarenlang vooral beoordeeld op bewegingsvaardigheden en op inzet. Sinds dit schooljaar…

  Artikel in vaktijdschrift
 • Deze website geeft volledig overzicht van de kosten van de Nederlandse gezondheidszorg onderverdeeld naar zorgsector en -functie, ziekte, leeftijd, geslacht en financiering.

  Website
 • technische rapportage

  Rapport van de vierde peiling in het bewegingsonderwijs uitgevoerd in het najaar en winter van 2016. Het doel van het peilingsonderzoek is een beeld te verkrijgen van de vaardigheden van…

  Rapport
 • 2016-2017

  Het peilingsonderzoek Bewegingsonderwijs maakt inzichtelijk hoe het bewegingsonderwijs eruitziet op scholen voor (speciaal) basisonderwijs. Ook brengt het onderzoek de bewegingsvaardigheden, de houding tegenover bewegingsonderwijs en de bewegingsachtergrond in beeld van…

  Rapport
 • Ongeveer een op de tien kinderen leeft in armoede. Welke kinderen lopen vooral risico om op te groeien in armoede? Wat betekent armoede voor hun dagelijkse situatie en welbevinden? Hoe…

  Rapport
 • special Eurobarometer 472

  Main findings: Nearly half of Europeans never exercise or play sport, and the proportion has increased gradually in recent years Two in five Europeans (40%) exercise or play sport at…

  Rapport
 • This leaflet is the 2nd edition of a compact guide on sport statistics available at Eurostat. The statistics presented here are derived from different EU data collections such as employment…

  Factsheet
 • het overdenken waard

  Infographic van het Mulier Instituut met feiten en cijfers over bridge.

  Factsheet
 • report, European youth

  Rapport met gegevens over jeugdparticipatie in vrijwilligerswerk, organisaties of verkiezingen.

  Rapport