Spring naar content

53 publicaties gevonden

 • resultaten en aanbevelingen voor beleid en praktijk

  De belangrijkste bevindingen van het Steunpunt Sport Vlaanderen staan beschreven in dit boek. In 17 hoofdstukken zijn de belangrijkste resultaten van elk onderzoek weergeven. Een aantal onderwerpen uit dit boek:…

  Boek
 • searching for high potential in youth table tennis players

  Dit proefschrift gaat over de zoektocht naar ‘high potentials’ voor de tafeltennissport door het verkennen van cruciale talentindicatoren binnen tafeltennissers voor succes op volwassen leeftijd en de methodes om deze…

  Proefschrift/oratie
 • een kwalitatief onderzoek naar de betekenisgeving van informanten aan talentherkenning en talentontwikkeling binnen tennis

  Dit onderzoek richt zich op talentherkenning en talentontwikkeling binnen tennis, waarbij de praktijksituatie bij de KNLTB uitgangspunt is. Achterhaald is waarom er een relatief beperkte opkomst is bij belangrijke talentherkenningsmomenten…

  Scriptie
 • factsheet talentfase

  De topsportklimaatmeting is een vierjaarlijkse studie naar het ervaren topsportklimaat onder Nederlands talenten, (oud)topsporters, coaches, technisch directeuren en de bevolking. De studie is in 2015 voor de vijfde keer uitgevoerd…

  Factsheet
 • a multidimensional and longitudinal study on the development of talented youth basketball players

  Onderzoek naar talentontwikkeling in de sport wordt de laatste jaren steeds vaker gekenmerkt door een multidimensionele en longitudinale benadering. Echter, onderzoek met deze benadering gericht op de ontwikkeling van talentvolle…

  Proefschrift/oratie
 • samen talent ontwikkelen

  Het rapport ‘Winnaars van Morgen’ beschrijft het innovatieprogramma dat in 2015 en begin 2016 is ontwikkeld door een grote groep vertegenwoordigers uit het Nederlandse voetbal. Een programmastaf van de KNVB,…

  Rapport
 • samenvatting rapport

  Het rapport ‘Winnaars van Morgen’ beschrijft het innovatieprogramma dat in 2015 en begin 2016 is ontwikkeld door een grote groep vertegenwoordigers uit het Nederlandse voetbal. Een projectteam van de KNVB,…

  Rapport
 • het Vlaams SportKompas maakt furore én zorgt voor verdeeldheid

  Kleine markten moeten slimmer zijn dan grote markten. Wat kunnen België en Nederland nog meer doen dan wat ze nu (nog niet) doen voor een verbeterd sportlandschap? Jong screenen en oriënteren bijvoorbeeld,…

  Artikel in vaktijdschrift