Spring naar content

53 publicaties gevonden

 • het lectoraat Sporttalent aan de HAN

  In dit artikel gaat het lectoraat Sporttalent aan de HAN in op de vragen hoe je sportief talent herkent en welke begeleiding een talent nodig heeft om de top te…

  Artikel in vaktijdschrift
 • Dit artikel gaat in op een onderzoek naar de huidige positie van de Nederlandse gehandicapten(top)sport en het belang van talentdetectie en -identificatie voor mindervalide sporters. De methode, resultaten, rol van…

  Artikel in vaktijdschrift
 • een kwalitatief onderzoek naar de betekenisgeving van KNHS bondscoaches en regiotrainers aan talent, talentherkenning en talentontwikkeling in de paardensport

  Het doel van dit onderzoek was het inzichtelijk maken van de betekenissen die door KNHS bondscoaches en regiotrainers aan talent, talentherkenning en talentontwikkeling in de paardensport worden gegeven. Hiertoe zijn…

  Scriptie
 • profielen in jeugdopleiding FC Groningen

  Bij de jeugdopleiding van FC Groningen werken de trainers vanaf het vorige seizoen met het Voetbal Talent Ontwikkeling Profiel. Daarbij maakt de Trots van het Noorden gebruik van de inzichten…

  Handboek / handleiding
 • een inventariserend onderzoek naar talentontwikkeling in het voortgezet onderwijs

  Een goede school haalt het beste uit haar leerlingen en geeft talenten een kans. De basis voor talentontwikkeling is dus “gewoon” goed onderwijs. Dit verkennende onderzoek behandelt de mate waarin…

  Rapport
 • methodiekbeschrijving

  Senioren die het arbeidsproces gaan verlaten of hebben verlaten, kampen vaak met de vraag hoe ze een zinvolle invulling kunnen geven aan de zogenaamde derde levensfase. Voor deze groep heeft…

  Verslag
 • a review of the relative contribution of genes and training to sporting success

  Elite sporting performance results from the combination of innumerable factors, which interact with one another in a poorly understood but complex manner to mould a talented athlete into a champion.…

  Artikel in wetenschappelijk tijdschrift
 • how to get there?

  If we look under the surface of elite sport, we know that every elite athlete was once a child and has gone a long way before reaching the top. What…

  Artikel in wetenschappelijk tijdschrift
 • a study on talent development and selection of youth soccer players

  Het proefschrift geeft inzicht in het proces van talentontwikkeling van getalenteerde jeugdvoetballers. De hoofdvraag luidt: wat zijn de verschillen tussen getalenteerde spelers die uiteindelijk profvoetballer worden en spelers die amateurvoetballer…

  Proefschrift/oratie