Spring naar content

8 publicaties gevonden

 • handreiking voor integrale zorg en ondersteuning in de wijk

  De publicatie ‘Kwetsbare ouderen thuis, handreiking voor integrale zorg en ondersteuning in de wijk’ beschrijft in zes heldere stappen hoe je persoonsgerichte, proactieve en samenhangende (integrale) zorg en ondersteuning voor thuiswonende…

  Handboek / handleiding
 • fit & sterk met weinig werk

  De Fit&Sterk waaier bevat 7 (compact) of 14 (compleet) beweegoefeningen die kwetsbare ouderen thuis helpen om het dagelijks functioneren beter vol te houden. De thuiszorg kiest samen met de cliënt…

  Werkboek / instrument
 • ontvangen hulp bij het huishouden, persoonlijke verzorging, verpleging en begeleiding

  Mensen kunnen vanwege gezondheidsproblemen voor korte of langere tijd zorg en ondersteuning nodig hebben. In deze SCP-publicatie zetten de onderzoekers uiteen hoeveel zelfstandig wonende volwassen Nederlanders in 2015 hulp ontvingen bij…

  Boek
 • lessen en ervaringen van drie proeftuinen, evaluatierapport

  Deze handreiking doet verslag van de ervaringen en lessen van drie lokale proeftuinen in Noord-Holland (Heerhugowaard, Medemblik en Opmeer), waarin met ondersteuning van Provincie Noord-Holland en onder leiding van Sportservice…

  Rapport
 • zorgtrajecten van ouderen in tien jaar

  De komende jaren verandert er veel in de financiering en het aanbod van de langdurige zorg en ondersteuning. Deels door kabinetsbeleid, deels omdat de behoeften en leefsituatie van ouderen veranderen.…

  Boek
 • zichtbare schakel, de wijkverpleegkundige voor een gezonde buurt

  Het ZonMw programma ‘Zichtbare schakel. De wijkverpleegkundige voor een gezonde buurt’ is halverwege haar looptijd. Een goed moment om een tussenbalans op te maken. In de periode april tot en…

  Verslag
 • de opmerkelijke revival van de wijkverpleegkundige in Nederland, inventarisatie, analyse en samenvatting van onderzoeken bij 96 Zichtbare schakel projecten

  Het ZonMw programma ‘Zichtbare schakel. De wijkverpleegkundige voor een gezonde buurt’ is in 2009 gestart en loopt tot en met december 2013. Het programma Zichtbare schakel omvat 96 uitvoeringsprojecten in…

  Verslag