Spring naar content

49 publicaties gevonden

 • Dit is de derde druk van de Richtlijnen Toegankelijkheid Indoor Sportaccommodaties. De richtlijnen geven inzicht in de bereikbaarheid, toegankelijkheid en bruikbaarheid van alle sportaccommodaties voor mensen met een beperking. Bestellen…

  Rapport
 • het is gewoon een (mannen)sport, een kwalitatief onderzoek naar de betekenisgeving aan de bokssport en de gevolgen daarvan voor de toegankelijkheid van het Olympisch vrouwenboksen in Nederland

  Het doel van dit onderzoek is inzicht verkrijgen in de betekenis die vrouwelijke wedstrijdboksers en direct betrokkenen toekennen aan de bokssport in Nederland en de gevolgen daarvan voor de toegankelijkheid…

  Scriptie
 • bedreigingen en knelpuntgebieden

  Als bouwsteen voor het tweede Structuurschema Groene Ruimte (SGRII) maakt de Stichting Recreatie in dit rapport voor het ministerie van LNV inzichtelijk waar de knelpunten voor wandelen het grootst zijn…

  Rapport
 • een literatuuronderzoek naar de vervoers- en toegankelijkheidsaspecten bij recreatie en vrijetijdsbesteding door mensen met een functiebeperking, deelrapport 1

  Helaas is het in 2004 nog steeds zo dat mensen met een functiebeperking niet op gelijkwaardige wijze kunnen deelnemen aan onze maatschappij. Ook wanneer het gaat om het besteden van…

  Rapport
 • een analyse van problemen bij vervoer en toegankelijkheid bij de vrijetijdsbestedingen van mensen met functiebeperkingen, deelrapport 2 - knelpunten analyse

  Het onderzoeksproject ‘Mobiliteit voor Vrije Tijd’ gaat over de achtergronden van de knelpunten die mensen met een functiebeperking ervaren op het gebied van mobiliteit (vervoer en toegankelijkheid) bij de actieve…

  Rapport
 • een onderzoek naar de toegankelijkheid voor de recreatievormen fietsen, wandelen en paardrijden in Apeldoorn

  De toegankelijkheid van het buitengebied van Apeldoorn wordt onderzocht. De toegankelijkheid wordt aan de hand van drie onderdelen bepaald: de bereikbaarheid, de ontsluiting en de toegankelijke ruimten. De toegankelijkheid kan…

  Rapport
 • normen, richtlijnen, voorwaarden en voorzieningen ten aanzien van de toegankelijkheid van watersportfaciliteiten voor gehandicapten

  Sportbeoefening door gehandicapten verheugt zich in een toenemende belangstelling. Dat geldt zeker ook voor de actieve beoefening van watersport, dat wil zeggen zeilen, roeien, kanoën, surfen en waterskiën. Een beperkende…

  Rapport
 • praktische instrumenten voor zorgorganisaties en woningcorporaties om te werken aan een toegankelijke leefomgeving

  Deze toolkit bevat praktische instrumenten (tools) die u ondersteunen bij het werken aan toegankelijkheid. Het is een bundeling van instrumenten die Vilans de afgelopen jaren heeft ontwikkeld en ingezet om…

  Werkboek / instrument