Spring naar content

49 publicaties gevonden

 • Kinderen met een handicap missen een deel van de mogelijkheid om hun wereld te verkennen. Deze brochure geeft uitleg over het toegankelijk maken van speeltuinen voor kinderen die zich moeilijk…

  Brochure
 • rapport met aanbevelingen voor het verbeteren van de toegankelijkheid van 30 natuur- en wandelgebieden in Zeeland voor mensen met een functiebeperking

  De provincie Zeeland heeft de Stichting Het Klaverblad Zeeland opdracht gegeven om 30 natuur- en wandelgebieden in de provincie Zeeland te beoordelen op bereikbaarheid, toegankelijkheid en bruikbaarheid voor mensen met…

  Rapport
 • In Nederland vindt jaarlijks een lange reeks grote evenementen plaats met een cultureel, sportief en informatief karakter. Dat een goede toegankelijkheid van deze evenementen van groot belang is, spreekt vanzelf.…

  Rapport
 • inventarisatie van mogelijkheden ter verruiming van de toegankelijkheid van wandelpaden

  Nemo is een belangenvereniging van vrije wandelaars. Eén van haar doelen is het behoud en het creëren van onverharde paden. In dit kader vraagt Nemo om inzicht in de juridische,…

  Rapport
 • Richtlijn over voetpaden en over de inrichting van toegankelijke bushaltes. Uitgangspunt van deze richtlijn is dat alle voetpaden in een gemeente bruikbaar moeten zijn voor iedereen.

  Brochure
 • Dit wenkenblad geeft inzicht hoe er rekening gehouden kan worden met de bereikbaarheid, toegankelijkheid en bruikbaarheid van parken, tuinen en natuurgebieden voor mensen (o.a. ouderen, gehandicapten en ouders met kinderen).

  Verslag
 • een verkenning naar de financiële toegankelijkheid van huishoudens bij de beoefening van culturele en/of sportieve activiteiten

  Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OC&W), directie Kunsten, wil meer inzicht in de betaalbaarheid van actieve kunstbeoefening voor huishoudens met een laag inkomen. Het ministerie heeft het Nibud…

  Rapport
 • een inventariserend onderzoek naar de toegankelijkheid van Zaanse voetbalverenigingen voor vrouwen, allochtonen, ouderen, gehandicapten, homoseksuele mannen en lesbische vrouwen

  Verslag van een onderzoek van het anti-discriminatie bureau Zaanstreek naar de toegankelijkheid van Zaanse voetbalverenigingen voor vrouwen, allochtonen, gehandicapten, homoseksuelen en ouderen.

  Rapport