Spring naar content

199 publicaties gevonden

 • een vraag-aanbodanalyse van sportruimte met het oog op de mogelijke ontwikkeling van Park Leudal-Oost

  De gemeente Leudal wil in het najaar van 2017 een besluit nemen over de ondersteuning van het burgerinitiatief voor het ontwikkelen van multifunctionele sportaccommodatie Park Leudal-Oost. Om te komen tot…

  Rapport
 • analyse van de gemeentelijke sporthalbehoefte op lange termijn

  Het doel van dit onderzoek is om inzicht te verschaffen in de (toekomstige) behoefte aan gemeentelijke sporthallen in de gemeente Apeldoorn, in het bijzonder de behoefte aan sporthal Zuiderpark. Om…

  Rapport
 • De gemeente Nijmegen wil voor de ontwikkeling van de nota buitensportaccommodaties over een helder toekomstperspectief op de behoefte aan buitensportaccommodaties in de gemeente beschikken. Daarbij gaat de aandacht uit naar…

  Rapport
 • een sportiever Nederland

  In de Sport Toekomstverkenning verkennen het SCP en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) de toekomst van sport en bewegen in Nederland. Bij gelijkblijvend sportbeleid kan Nederland in 2030…

  Website
 • naar een duurzame netwerksamenleving

  Informatie-, communicatie- en transactietechnologie doet iets met de aloude beperkingen van ruimte en tijd. Een Ministerie van Ruimte & Tijd is een metafoor voor integraal beleid op het gebied van…

  Rapport
 • ruimtelijke behoefte en spreiding van binnensportaccommodaties in Maassluis

  In deze rapportage staat de volgende onderzoeksvraag centraal: wat is de ontwikkeling van de behoefte aan binnensportaccommodaties (sporthallen/sportzalen/gymzalen) in Maassluis, tegen de achtergrond van demografische ontwikkelingen en trends in de…

  Rapport