Spring naar content

74 publicaties gevonden

 • kwantitatief onderzoek op verpleegeenheid d4

  Scriptie met als onderzoeksvraag: “In hoeverre worden door verpleegkundigen en zorgkundigen van verpleegeenheid D4 binnen het Universitair Ziekenhuis Antwerpen interventies toegepast om valincidenten bij patiënten te voorkomen”? Om deze vraagstelling…

  Scriptie
 • focus op zelfredzaamheid

  Het advies legt de nadruk op wat zijn noemt functioneringsgerichte preventie door middel van het opsporen en behandelen van functiebeperkingen, het versterken van de eigen mogelijkheden van ouderen om zelfredzaam…

  Rapport
 • development of the balance control difficulty homeostasis model

  Ouderen vermijden het gevaar van vallen door minder te bewegen in plaats van maatregelen te treffen om niet te vallen. Ouderen kunnen echter juist door actief te blijven de kans…

  Proefschrift/oratie
 • review of single and multifactorial intervention programs

  The incidence of falls, fall-related injuries, and fallassociated costs continue to rise along with the increase in the aging population. Community-based fall prevention programs for the elderly are proliferating in…

  Artikel in wetenschappelijk tijdschrift
 • handboek voor het opzetten en evalueren van projecten bewegen valt goed!

  In 2006 zijn het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB) en Stichting Consument en Veiligheid (C&V), samen met organisaties in een viertal steden (Alkmaar, Rotterdam, Tilburg en Enschede) gestart…

  Handboek / handleiding
 • fourth report on the cost-effectiveness of preventive interventions

  In dit rapport zijn zeven preventieve maatregelen gesignaleerd die volgens literatuuronderzoek kosteneffectief zijn en in Nederland nog niet landelijk worden aangeboden. Het gaat onder meer om de volgende preventieve maatregelen:…

  Rapport
 • ontwikkeling en presentatie van een nieuwe visie op valpreventie

  In het kader van de VWS programmasubsidie 2007 is gewerkt aan de ontwikkeling en het uitdragen van een nieuwe visie van valongevallen. Doelstelling van het project is deskundigheidsbevordering van professionals…

  Rapport