Spring naar content

226 publicaties gevonden

 • een kwalitatief onderzoek naar hoe betrokkenen denken dat ouders een bijdrage kunnen leveren aan het creëren van een veilig sportklimaat

  Het doel van dit onderzoek is te achterhalen welke betekenissen betrokkenen van een voetbalvereniging geven aan de rol die ouders hebben met betrekking tot het creëren van een veilig sportklimaat. Binnen twee voetbalverenigingen…

  Scriptie
 • Dit boek is gebaseerd op literatuuronderzoek naar het creëren van beweegvriendelijke omgevingen. Er is gebruik gemaakt van zowel wetenschappelijke als “grijze” literatuur. Een beweegvriendelijke omgeving is aanbevolen voor het stimuleren…

  Rapport
 • Veiligheid bij sportverenigingen is een hot topic. Gemeenten, sportbonden en verenigingen nemen allerlei initiatieven om het respect in de sport te vergroten. In Rotterdam werken twee pedagogisch coördinatoren aan het verbeteren van de sfeer bij…

  Artikel in vaktijdschrift
 • geen agressie van jongeren meer in sportverenigingen

  Sportbestuurders, trainers, coaches en begeleiders zoeken naar manieren om met agressie en geweld om te gaan. De laatste jaren is hier toenemend aandacht voor. Initiatieven als ‘Een veiliger sportklimaat’, of…

  Artikel in vaktijdschrift
 • "regulering vechtsport is samenspel"

  Het doel van dit plan van aanpak is om een veiliger, beter gereguleerde en georganiseerde vechtsportsector te realiseren. De opstellers van het plan stellen onder meer voor een vechtsportautoriteit op te…

  Rapport
 • Woensdag 15 mei 2013 hebben acht finalisten gestreden voor de titel Sportiefste basisschool van Nederland. De Springbok uit Den Haag is de winnaar van de titel ‘Sportiefste basisschool van Nederland’…

  Artikel in vaktijdschrift
 • doelen, normen en afwegingen bij de kwaliteit van de leefomgeving, hoofdrapport

  In 2018 moet de nieuwe Omgevingswet van kracht worden. Deze stelselherziening brengt bestaande regels over beheer en gebruik van de leefomgeving bij elkaar om de besluitvorming over projecten in de…

  Rapport
 • Een document met veelgestelde vragen en antwoorden hierop over arbeidsomstandigheden in het vakgebied lichamelijke opvoeding. Aspecten die besproken worden: akoestiek, agressie en onveiligheid, bedrijfshulpverlening/EHBO.

  Verslag
 • Een document met veelgestelde vragen en antwoorden hierop over huisvesting met betrekking tot lichamelijke opvoeding/gymzalen. Aspecten die onder andere besproken worden: recht op nieuwbouw of uitbreiding, bekostiging, rol van de…

  Verslag