Spring naar content

233 publicaties gevonden

 • 2

  Voorwaarden voor succes bij het geven van judo zijn het creëren van veilige lessen en het aanbieden van uitdagende oefenstof. De insteek voor het schrijven van deze reeks is docenten…

  Artikel in wetenschappelijk tijdschrift
 • voortgangsrapportage actieplan 'naar een veiliger sportklimaat'

  Voorliggende rapportage beschrijft de voortgang van het actieplan ‘Naar een veiliger sportklimaat’ (VSK) dat loopt van 2012 tot en met 2016. Nadat vorig jaar (Romijn et al., 2013) een eerste…

  Verslag
 • vanzelfsprekend?!, afscheidssymposium Albert Buisman

  Deze presentatie is gegeven door Agnes Elling en Hilde Bax op het afscheidssymposium van Albert Buisman op de Universiteit van Utrecht op 22 maart 2007. Er wordt inhoudelijk ingegaan op…

  Website
 • beleid en onderzoek, editie 2013 / 2014

  2013/2014 was op sportgebied een rustig jaar in vergelijking met de periode ervoor. Toch gebeurde er weer veel opmerkelijks. Sportieve hoogtepunten waren er met de Winterspelen (achtmaal goud), het WK…

  Boek
 • een nieuwe visie op toezicht in zwembaden

  Zwemmen heeft een vaste plaats in onze cultuur. Ieder jaar bezoeken meer dan 100 miljoen mensen een zwembad. De laatste jaren is de professionaliteit in de zwembaden sterk vergroot en…

  Boek
 • blessurecijfers

  Sport en bewegen leveren vooral een positieve bijdrage aan de volksgezondheid. De baten voor de gezondheid wegen dan ook op tegen de kosten die veroorzaakt worden sportblessures. Niettemin is het…

  Factsheet
 • arbo-naslagwerk voor gezond werken in scholen

  De Schoolwijzer is ontwikkeld als naslagwerk voor directies, arbocoördinatoren en alle andere betrokkenen bij de zorg voor het arbobeleid binnen het primair en voortgezet onderwijs. De regelgeving met betrekking tot…

  Audiovisueel middel
 • aanvulling beroepsgerichte vakken

  In dit document worden de examenprogramma’s per vak gedefinieerd in exameneenheden met de bijbehorende code. In dit document wordt alleen de richting sport, dienstverlening en veiligheid besproken.

  Verslag
 • Deze brochure geeft een overzicht van de verschillende campagnes die de Stichting Consument en Veiligheid heeft uitgezet en geeft ook een overzicht van de resultaten die zijn geboekt als gevolg…

  Brochure