Spring naar content

233 publicaties gevonden

 • opleidingsverschillen in de vrouwenemancipatie

  In het emancipatiedebat worden vrouwen meestal langs ‘de man’ als meetlat gelegd. De veronderstelling is vaak dat de vrouwenemancipatie geslaagd is zodra vrouwen meer op mannen lijken en bijvoorbeeld evenveel…

  Boek
 • een inventariserende studie naar beoefening, aanbod, evenementen en veiligheid van full-contact vechtsporten in Nederland

  In de rapportage beantwoorden de onderzoekers de volgende drie onderzoeksvragen: Welke gegevens over deelname aan vechtsport (beoefenaars) en vechtsportaanbieders (verenigingen/vechtsportscholen) zijn beschikbaar in bestaande databronnen en welke specifieke gegevens zijn…

  Rapport
 • an interpretative research on sensemaking of safe spaces in sport for development programs in Kenya

  This thesis researches sensemaking of the notion of safe spaces in Sport for Development (SfD) programs in Kenya. Two organizations that offer SfD programs, TYSA and Amani Kibera, were used…

  Scriptie
 • een verkennend onderzoek naar de inzet van burgers in sociaal onveilige situaties op en rond het voetbalveld

  Om het aantal excessen op en rond het voetbalveld terug te dringen is het volgens de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van belang dat toeschouwers geen passieve houding aannemen,…

  Scriptie
 • De doelstelling van de SportklimaatApp luidt als volgt: een zo volledig en ongekleurd mogelijk beeld krijgen van het brede scala aan (on)sportieve handelingen dat tijdens diverse sportwedstrijden plaatsvindt. In het…

  Rapport
 • burgerraadpleging bij de herziening van de Zwemwaterwet

  Het projectteam Zwemwaterwet van het ministerie van I&M, voorheen van het ministerie van VROM, is bezig met het opstellen van een nieuwe wet die gezond en veilig zwemmen in Nederland…

  Rapport
 • factsheet

  In augustus/september 2016 is door het Kenniscentrum Zwemmen een onderzoek uitgevoerd naar de tevredenheid van zwembaden over het Keurmerk Veilig & Schoon. Zwembaden met het keurmerk hebben een vragenlijst ingevuld…

  Factsheet