Spring naar content

239 publicaties gevonden

 • De SportklimaatApp is een instrument waarmee op eenvoudige wijze, real-time, een grote hoeveelheid (on)sportieve gedragingen tijdens een sportwedstrijd kunnen worden vastgelegd. Uit deze rapportage blijkt dat de resultaten van de…

  Rapport
 • geschillenbeslechtiging, tuchtrecht, strafrecht, bemiddeling, mediation, arbitrage en bindend advies in de sport

  Op en rond onze sportvelden en sportaccommodaties zijn vele mooie sportmomenten te beleven. Steeds meer mensen gaan sporten. Maar waar mensen met elkaar omgaan, gebeuren helaas ook minder mooie dingen,…

  Rapport
 • De combinatie van een hoge luchtvochtigheid, chloordampen en een hoge temperatuur in zwembaden maakt dat corrosie van materialen kan optreden. In het verleden werd ervan uitgegaan dat RVS (roestvast staal)…

  Rapport
 • een onderzoek naar de reikwijdte van de zorgplicht van sportorganisaties, zoals de KNSB, jegens sporters en de door een sportorganisatie te nemen voorzorgsmaatregelen om aan deze zorgplicht te voldoen

  Deze scriptie gaat over de reikwijdte van de zorgplicht van sportorganisaties jegens sporters en over de vraag welke voorzorgsmaatregelen een sportorganisatie moet nemen om aan deze zorgplicht te voldoen. De…

  Scriptie
 • ‘Meten is weten’, lijkt het nieuwe motto bij de KNVB. Zo liet de de voetbalbond een onderzoek uitvoeren naar de voorspelbaarheid van excessen bij amateurwedstrijden. Ook werd de tijdstraf ingevoerd.…

  Online artikel
 • In LO6 zijn Sandra Roelofsen en Alien Zonnenberg ingegaan op ‘Veiliger bewegingsonderwijs in het voortgezet onderwijs’. De dagelijkse praktijk wijst uit dat niet alle daarin genoemde maatregelen het gewenste effect…

  Artikel in vaktijdschrift
 • Veilig sportklimmen op school kan alleen met goed opgeleide docenten op een veilige klimwand. Helaas komt men regelmatig bij inspecties beschadigde klimgordels, defecte karabiners, gebroken klimgrepen, versleten touwen en loszittende zekerpunten tegen. Zie ook de IRP-praktijk…

  Artikel in vaktijdschrift
 • De excessen in het amateurvoetbal daalden in het afgelopen seizoen voor het vierde opeenvolgende jaar met ongeveer vijftien procent. In het afgelopen seizoen ging het in één op de 3.500…

  Online artikel