Spring naar content

63 publicaties gevonden

 • ‘Transitie in de sport’ is het programma dat, geïnitieerd vanuit het Ministerie van VWS in samenwerking met NOC*NSF, in 2015 liep bij de sportbonden. Via een zestal thema’s en tegen de achtergrond van een…

  Artikel in vaktijdschrift
 • van innovaties tot richtingbepalers

  Met dit artikel wil ik een poging doen de grote lijnen van de hedendaagse ontwikkelingen c.q. veranderingen in ons vak te positioneren, maar daarbij ga ik niet verder terug dan een enkel decennium omdat…

  Artikel in vaktijdschrift
 • Het vmbo staat bijna dagelijks in de publieke belangstelling. Kranten vermelden dat het slecht gaat met het onderwijs, dat de leerlingen geen recht wordt gedaan, en dat de schooluitval te groot is. Vaak staan…

  Artikel in vaktijdschrift
 • Docent, spin in het web, vakman, professional, ambassadeur van de school, zomaar een paar termen die bij mij opkomen als ik denk aan het beroepsprofiel van een leraar. De laatste jaren zie je dat…

  Artikel in vaktijdschrift
 • statistieken, trends & ontwikkelingen

  Succes 2.0 als titel van dit nummer doet vermoeden dat de golfmarkt de oplossing heeft gevonden voor het verbeteren van de exploitatie van golfbanen en -clubs. Alsof succes een keuze…

  Vaktijdschrift
 • handboek voor het succesvol begeleiden van sportverenigingen

  Het maatschappelijk belang van sport wordt steeds groter, waarmee op de sportverenigingen meer druk komt te liggen. Vrijwilligers worstelen met vraagstukken, kansen en bedreigingen die een snel veranderende wereld met…

  Handboek / handleiding
 • de kracht achter succesvol veranderen

  Dit boek is een inspirerend boek dat de opmerkelijke inzichten van gedragswetenschappers en leiders combineert met de opmerkelijke verhalen en overtuigingskracht van invloedrijke mensen.

  Boek
 • where people gravitate and managers navigate

  Dit boek gaat over het wonderbaarlijke vermogen van de mens om zich in nieuwe situaties aan te passen. En in de context van het arbeidsproces gaat het hier om het…

  Brochure