Spring naar content

63 publicaties gevonden

 • Het stedelijke landschap van de United Kingdom ondergaat de meest indrukwekkende transformatie sinds de naoorlogse wederopbouw. Dit boek vormt een gids over deze transformatie. De belangrijkste aspecten van het proces…

  Boek
 • history, theory and politics

  Dit boek leidt de lezer door het historische proces van mensen die zichzelf gaan begrijpen als consumenten en laat de grondige ambivalenties zien die inherent zijn aan de consumptiemaatschappij. Aan…

  Boek
 • een kwalitatief onderzoek naar het transitieproces van profvoetballers naar een nieuwe identiteit buiten de voetbalwereld

  De onderzoeksvraag die centraal staat in deze paper luidt als volgt: hoe beleven profvoetballers het transitieproces van topsporter naar een nieuwe sociale identiteit en arbeidsmarktpositie en welke factoren zijn van…

  Scriptie
 • understand, identify and overcome barriers to change

  Het National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE) heeft een driedelige gids uitgegeven voor managers en professionals in de gezondheidszorg met tips hoe om te gaan met belemmeringen bij…

  Handboek / handleiding
 • messaging strategies, realistic expectations for change, and evaluation

  Physical activity guidelines offer evidence-based behavioural benchmarks that relate to reduced risk of morbidity and mortality if people adhere to them. Essentially, the guidelines tell people what to do, but…

  Artikel in wetenschappelijk tijdschrift
 • In dit boek adviseert de Wetenschappelijke Raad voor her Regeringsbeleid de aandacht van de overheid te verleggen van nationale identiteit naar processen van identificatie met Nederland. Waar nationale identiteit als…

  Boek
 • Dit boek laat op levendige wijze zien hoe u als team of organisatie kunt omgaan met veranderingen en crisissituaties en zo nieuwe kansen kunt creëren.

  Boek
 • aan de slag met organisatiecultuur

  Dit kaartspel is een leuk en leerzaam spel bedoeld voor adviseurs, coaches, trainers, managers en ieder ander die een cultuurverandering wil helpen realiseren binnen een organisatie, afdeling of team. Het…

  Spel
 • Dit boek geeft een helder beeld verschaft van de dynamiek die zich bij veranderingen in een organisatie kan voordoen. Processen waarlangs mensen verandering daadwerkelijk accepteren/internaliseren worden inzichtelijk gemaakt. Op die…

  Boek