Spring naar content

15 publicaties gevonden

 • de kracht van verenigen

  In Back2basics staat de sportvereniging centraal. Waarom, wat, hoe en wat is waarde van verenigingen in Nederland? Het boek bevat vooral praktische voorbeelden, tips en checklists voor verenigingsbestuurders, adviseurs, vrijwilligers…

  Boek
 • Column van Jan-Willem van der Roest in Sport & Strategie (Jaargang: 2017) over het vrijwilligersmanagement binnen sportverenigingen. 

  Artikel in vaktijdschrift
 • op weg naar een verantwoord jeugdsportbeleid

  In 1992 toonde de groeitrend van het aantal sportbeoefenaars, evenals de demografische evolutie, dat het aantal jeugdleden tijdens de jaren erna langzaamaan een steeds kleiner percentage zou gaan uitmaken van…

  Boek
 • een onderzoek naar de effectiviteit van het verenigings ondersteunings project van de NSF en van het IOS

  Deze scriptie is een verslag van het onderzoek naar ‘de effectiviteit van het Verenigings Ondersteunings Project (VOP) van de Nederlandse Sport Federatie (NSF) en het VOP van het Interprovinciaal Overleg…

  Rapport
 • een onderzoek naar de effectiviteit van het verenigings ondersteunings project van de NSF en van het IOS, bijlagen

  Deze publicatie betreft een bijlagenbundel. De bijbehorende scriptie is een verslag van het onderzoek naar ‘de effectiviteit van het Verenigings Ondersteunings Project (VOP) van de Nederlandse Sport Federatie (NSF) en…

  Rapport
 • In 2001 en 2002 zijn onder de naam PRofessionalisering in de Sport (PRinS) vijftien pilots gestart met betaald verenigingsmanagement. Het ging hier om verenigingen of samenwerkingsverbanden van verenigingen. Dit boek…

  Boek
 • Naarmate een vereniging groter wordt, blijkt het organiseren van de vereniging ingewikkelder te worden. Er komen meer regels, mensen en uitdagingen bij en het vinden van voldoende geschikte vrijwilligers wordt…

  Handboek / handleiding
 • een handleiding

  Handleiding voor fuserende voetbalverenigingen, waaraan een uitgebreid kwalitatief onderzoek onder een groot aantal gefuseerde en fuserende verenigingen en gesprekken in alle KNVB-districten, is voorafgegaan.

  Rapport