Spring naar content

11 publicaties gevonden

 • van initiatief naar basisverzekering’

  Het Zorginstituut Nederland heeft in deze wegwijzer ‘Leefstijlinterventies: van initiatief naar basisverzekering’ een verduidelijking gegeven van begrippen en processen uit de wet- en regelgeving die van belang zijn voor preventie…

  Rapport
 • Sinds de inwerkingtreding van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) zijn de regels omtrent het toekennen van vergoedingen bij ontslag gewijzigd. De WWZ bepaalt dat de werkgever aan de werknemer…

  Artikel in vaktijdschrift
 • een onderzoek naar de verhouding van de solidariteitsvergoeding in de reglementen van de KNVB tot het Europese recht

  De onderzoeksvraag die in deze scriptie centraal staat, luidt als volgt: Hoe verhoudt de solidariteitsvergoeding in de reglementen van de KNVB zich tot het Europese recht? Alles overziend komt de auteur tot…

  Scriptie
 • factsheet oud-topsportfase

  De topsportklimaatmeting is een vierjaarlijkse studie naar het ervaren topsportklimaat onder Nederlands talenten, (oud)topsporters, coaches, technisch directeuren en de bevolking. De studie is in 2015 voor de vijfde keer uitgevoerd…

  Factsheet
 • de sporter, zijn prestatie en het intellectuele eigendomsrecht

  De acteur heeft recht op een vergoeding als zijn uitvoering in beeld komt. Hedendaags is de sporter, en dan met name de voetballer, net zo vaak in beeld; en is…

  Scriptie
 • Vanaf 1 januari 2016 krijgen sporters die door hun huisarts naar een sportarts worden verwezen de kosten vergoed via hun basisverzekering. 

  Online artikel
 • een rechtsvergelijkend onderzoek tussen de landen Italië, Nederland, Spanje en het Verenigd Koninkrijk

  Vandaag de dag komt het steeds vaker voor dat profvoetballers inkomsten buiten het belastingbereik van hun woonland houden door middel van lucratieve imagerechtenstructuren. Zij brengen hun imagerechten, al dan niet door tussenkomst…

  Scriptie
 • In opdracht van NOC*NSF heeft het Mulier Instituut een kort onderzoek uitgevoerd bij het Verenigingspanel naar de belastingvrije vrijwilligersvergoeding. In hoofdstuk 2 wordt eerst aandacht besteed aan de bekendheid met…

  Rapport