Spring naar content

24 publicaties gevonden

 • een meer dan slim idee

  Nu het Rijk de ouderenzorg grotendeels naar de gemeenten heeft overgeheveld, is het de taak van de lagere overheden om de groeiende groep ouderen langer gezond en zelfstandig te houden. Denksporten vormen…

  Artikel in vaktijdschrift
 • het organiseren van maatschappelijke voorzieningen in het landelijk gebied ten tijde van demografische krimp, een vergelijkende casestudy in West-Brabant

  Het demografisch perspectief van de regio West-Brabant is aan het veranderen. De regio is, net zoals andere regio’s in Nederland, gedwongen na te denken op welke manier er met bevolkingskrimp,…

  Scriptie
 • een samenvatting van het nationaal onderzoek sportbesturen

  Nederland heeft een uniek sportverenigingslandschap. Dat blijkt niet alleen uit het grote aantal sportverenigingen (bijna 29.000) en het percentage Nederlanders dat lid is van een sportvereniging (27%* en daarmee koploper in…

  Rapport
 • De personele bezetting voor de komende jaren is in veel sectoren een belangrijk onderwerp, of het nu gaat om onbetaalde krachten of betaalde krachten. Kijk naar onderwijs, zorg en naar meer conjunctuurgevoelige sectoren als toerisme,…

  Artikel in vaktijdschrift
 • themanummer

  Themanummer over de gevolgen van de vergrijzing op de stedenbouw en ruimtelijke ordening.

  Vaktijdschrift
 • gevolgen voor de woningmarkt, vrijetijdsbesteding, mobiliteit en regionale economie

  Nederland vergrijst In 2040 zal een kwart van de bevolking ouder zijn dan 65. Maar niet alleen het aantal en aandeel ouderen in de Nederlandse bevolking nemen toe, de nieuwe…

  Boek
 • bevolkingsdaling in theorie en praktijk

  De interesse voor krimp groeit. Steeds meer regio’s en gemeenten in ons land worstelen met bevolkingsdaling, ontgroening en vergrijzing. Leek krimp eerst voorbehouden aan Limburg, Groningen en Zeeland, nu hebben…

  Boek
 • planet, people, profit, politics

  Europa: een relatief klein en dichtbevolkt continent. Waar concentreert die landbouw zich en waar is nog ruimte voor natuur? Waar wonen de meeste mensen? Waar in Europa staan de files?…

  Boek
 • verkeersveiligheid in context vergrijzing en demografische krimp

  Wat betekenen vergrijzing, ontgroening, verkleuring en demografische krimp voor mobiliteit en verkeersveiligheid?

  Artikel in vaktijdschrift