Spring naar content

157 publicaties gevonden

 • bewegingsonderwijs aan de hypermobiele leerling

  Voor de afsluiting van de opleiding MRT ben ik op zoek gegaan naar een afstudeeronderwerp dat ik direct in mijn werk zou kunnen toepassen. Sinds afgelopen schooljaar zit er op CBS…

  Artikel in vaktijdschrift
 • duurzame openbaar vervoerontwikkeling

  De ontwikkeling van een erfenis op het gebied van infrastructuur is voor veel gaststeden een groot probleem. Nu ook Nederland de ambitie heeft om de Olympische Spelen te accommoderen is het van…

  Scriptie
 • The research presented in this PhD thesis was conducted as part of the research project called the “ActiVE transport in Urban Environments” (AVENUE) project. The AVENUE project is commissioned and…

  Proefschrift/oratie
 • an analysis of its contribution to physical activity requirements

  Introduction: Modern, urban lifestyles have engineered physical activity out of everyday life and this presents a major threat to human health. The Netherlands is a world leader in active travel,…

  Artikel in wetenschappelijk tijdschrift
 • autocultuur als motor voor de gebiedsontwikkeling van de Binckhorst, Den Haag

  We willen auto’s en we willen steden, maar hoe gaan die twee goed samen? In het licht van deze vraag en vanuit de overtuiging dat lokale cultuurhistorische en sociaal-economische waarden kunnen…

  Scriptie
 • De Engels-Nederlandse journalist Simon Kuper maakte een wereldreis die geheel in het teken stond van voetbal. Hij bezocht tweeëntwintig landen en onderzocht in welke mate voetbal, politiek en cultuur verstrengeld…

  Boek
 • an exploration of literature

  To reverse the global epidemic of physical inactivity that is responsible for more than 5 million deaths per year, many groups recommend creating “activity-friendly environments.” Such environments may have other…

  Artikel in wetenschappelijk tijdschrift