Spring naar content

37 publicaties gevonden

 • regionale samenwerking is noaberkracht vanuit eigen kracht!

  Sport en bewegen is voor menig inwoner van Twente een populaire vorm van vrijetijdsbesteding. Veel inwoners van Twente zijn direct of indirect betrokken bij sport- en beweegactiviteiten en zijn lid…

  Beleidsnota
 • Breda brengt het samen, Genomineerd beste initiatief 2016/2017 verkiezing sportgemeente van het jaar

  Team Breda Onder deze titel is op 6 april 2017 de nieuwe sportbeleidsvisie en het uitvoeringsplan van de gemeente Breda unaniem door de gemeenteraad vastgesteld. De gemeente Breda voert al…

  Verslag
 • sport- en beweegvisie 2017-2025

  De gemeente Heerenveen geeft richting aan deze visie door in te zetten op zes strategische) speerpunten: Meer Heerenveners in beweging, in het bijzonder jongeren (12 – 18 jaar), volwassenen en…

  Beleidsnota
 • sport en beweegvisie

  Speerpunten van deze sportvisie: actieve sportstimulering; sterke sportverenigingen; bereikbare kwalitatieve sportaccommodaties sportieve openbare ruimte. Andere onderwerpen zijn de afname van het aantal jeugdleden en vrijwilligers. 

  Beleidsnota
 • De auteur van dit rapport probeert een aantal vragen te beantwoorden over het zwemonderwijs op de basisschool. De vragen zijn toekomstgericht: Op welke toekomst bereidt het onderwijs voor? Hoe ziet…

  Rapport
 • introducing the Health Foundation’s healthy lives strategy

  The greatest influences on people’s health and wellbeing come from outside health care. They include factors such as education, employment, housing and community. During 2017 the Health Foundation will begin implementing a long-term…

  Rapport
 • Stephen Langendorfer geeft in dit artikel zijn visie op het vraagstuk: met welke zwemslag kun je het beste beginnen? 

  Artikel in wetenschappelijk tijdschrift
 • Toekomstvisie sport en bewegen van de gemeente Borne. De visie van “Sport & Bewegen in Borne” is als volgt: Een leven lang sport en bewegen voor alle inwoners van Borne…

  Beleidsnota
 • verschijningsvormen in de praktijk

  In de vorige uitgave, Lichamelijke Opvoeding 9, is ingegaan op de visie van de HAN ALO, welke inspeelt op beweegmotieven van leerlingen (van Lith, 2015). Met behulp van voorbeelden van…

  Artikel in vaktijdschrift