Spring naar content

26 publicaties gevonden

 • een onderzoek naar de civiele aansprakelijkheid van Europese voetbalclubs voor het wangedrag van hun eigen supporters

  In dit onderzoek staat de civiele aansprakelijkheid van Europese voetbalclubs voor het wangedrag van hun eigen supporters centraal. De hoofdvraag van het onderzoek is als volgt: Hoe gaan Europese voetbalclubs om…

  Scriptie
 • terugblik op drie jaar onderzoek door het Auditteam Voetbal en Veiligheid

  In deze notitie blikken de leden van het Auditteam Voetbal en Veiligheid terug. Ze beschrijven de “stand van het land” van voetbal en veiligheid bij alle 36 BVO’s. Ze beschrijven…

  Rapport
 • onderzoek naar spreekkoren in het Nederlandse betaald voetbal

  Doel van het onderzoek waarvan deze rapportage verslag doet, is om te komen tot aanbevelingen voor de aanpak van scheldkoren in het Nederlandse betaald voetbal. Het onderzoek richt zich op de…

  Rapport
 • een onderzoek naar de werking van maatregelen tegen geweld en overlast rondom het betaald voetbal

  Supportersgeweld en -overlast is een onderwerp dat al lange tijd in de maatschappelijke en beleidsmatige belangstelling staat. Naast de aard, omvang en ontwikkeling van incidenten rondom het voetbal staat in…

  Rapport
 • hoe de dood van een grensrechter de verloedering van een volkssport markeerde

  Oorlog langs de lijn schetst een beeld van het voetbalgeweld, in verleden, heden en toekomst.

  Boek
 • praktijkonderzoek naar omvang, ernst en aanpak van 'voetbalgeweld'

  In december 2012 overleed grensrechter Richard Nieuwenhuizen, nadat hij geschopt was tijdens een voetbalwedstrijd van zijn 16-jarige zoon. Voor even was voetbalgeweld groot nieuws in Nederland en ook daarbuiten. Maar…

  Rapport
 • Van woensdag 10 juni tot en met zondag 12 juli 1998 vonden in Frankrijk de Wereldkampioenschappen Voetbal plaats. De organisatie van het Wereldkampioenschap voetbal is een ingewikkeld proces. Er spelen…

  Rapport
 • onderzoek naar aanleiding van rellen en plunderingen bij een huldiging in Rotterdam (25 april 1999)

  De Rotterdamse gezagsdriehoek (burgemeester, hoofdofficier van justitie en korpschef) verleende het Crisis Onderzoek Team Leiden (COT) de opdracht voor onderzoek naar grootschalig geweld in Rotterdam naar aanleiding van de kampioensrellen…

  Rapport