Spring naar content

39 publicaties gevonden

 • can success in professional sports increase the demand for amateur sport participation?

  The results show that past success of both the female and the male German national soccer teams had increased the demand for amateur soccer only slightly. However, present (hypothetical) success…

  Artikel in wetenschappelijk tijdschrift
 • inventarisatie van werkzame elementen van ouderbetrokkenheid en ouderbetrokkenheid in het Nederlandse interventie-aanbod

  Op scholen worden interventies aangeboden om de leefstijl van leerlingen te verbeteren, zoals het stimuleren van fysieke activiteit en gezond eten. Deze interventies hebben meer kans van slagen als ouders…

  Rapport
 • een onderzoek naar de rol van ouders in het sportgedrag van kinderen met een verstandelijke beperking

  Kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking bewegen minder dan hun leeftijdsgenootjes zonder beperking en zijn minder vaak lid van een sportvereniging. Special Heroes is een beweeginterventie met als doel…

  Scriptie
 • onderzoek naar de betekenissen die sportende jongeren met een lichamelijke beperking geven aan rolmodellen

  De onderzoeksvraag die in deze scriptie centraal staat, luidt als volgt: welke betekenissen geven sportende jongeren met een lichamelijke beperking aan rolmodellen (zoals Olympische en Paralympische topsporters, familieleden en trainers/coaches)?…

  Scriptie