Spring naar content

83 publicaties gevonden

 • De titel van dit artikel eindigt met een vraagteken. En dat zegt veel. Veel instellingen bogen zich al over het thema duurzame inzetbaarheid maar weten er niet goed raad mee,…

  Artikel in vaktijdschrift
 • een problematische oplossing?

  De toenemende overheidsbemoeienis met het vrijwilligerswerk heeft de laatste tijd vele gemoederen in beroering gebracht. In de huidige discussie wordt vrijwilligerswerk vaak gezien als een al dan niet wenselijke oplossing…

  Boek
 • Dit rapport presenteert de cijfers over vrijwillige inzet over het jaar 2010. In dit rapport staat onder andere informatie over het soort vrijwilligerswerk dat inwoners van Nederland met name doen,…

  Rapport
 • trendrapport vrijwillige inzet 2011

  In dit trendrapport vindt u zes trends voor de komende jaren: Trend 1: Focus op vrijwillige inzet Trend 2: Groei in diversiteit en veelzijdigheid Trend 3: Grenzen aan vrijwillige inzet…

  Rapport
 • De aanleiding voor deze nota is het rapport van het Kwaliteitspanel over het vrijwilligersbeleid in Rotterdam. Daarnaast is bij de afdoening van de motie Woei-A-Tsoi vastgesteld dat er met regelmaat…

  Rapport
 • wensen en behoeften van partijen die in verschillende maatschappelijke sectoren bij het vrijwilligerswerk betrokken zijn

  ‘Sociale duurzaamheid’ vertegenwoordigt een belangrijk streven in het sociaal beleid van de provincie Noord-Brabant. De provincie beschouwt het vrijwilligerswerk als een belangrijke pijler van dit beleid, omdat het een noodzakelijk…

  Boek
 • internationaal jaar van vrijwilligers 2001, vrijwilligerswerk werkt!

  Deze brochure is als volgt opgebouwd: na de inleiding komt het overheidsbeleid aan de orde: de rol van het rijk, de provincie en de gemeente. Ook worden knelpunten aangestipt die…

  Audiovisueel middel
 • een kwalitatief onderzoek naar de betekenissen die vrijwilligers van voetbalvereniging ONA geven aan hun vrijwilligerswerk

  De hoofdvraag die in deze scriptie centraal staat, luidt als volgt: welke betekenissen geven vrijwilligers van voetbalvereniging ONA aan enthousiasme voor vrijwilligerswerk en wat betekent dit voor vrijwilligersbeleid? De resultaten…

  Scriptie