Spring naar content

76 publicaties gevonden

 • een onderzoek naar de uitvoering van de bronmethodiek in de wijk, op school en binnen de sportvereniging

  In veel scholen, sportverenigingen en wijken kampt men met een gebrek aan betrokkenheid bij ouders, leden en bewoners en een tekort aan vrijwilligers. Om organisaties in staat te stellen deze…

  Rapport
 • een onderzoek naar de effecten van de professionalisering van sbv Eindhoven op het vrijwilligersbeleid

  Deze scriptie is het verslag van een onderzoek naar de effecten van de professionalisering van SBV Eindhoven op het vrijwilligersbeleid. Om haar voortbestaan als betaald voetbalorganisatie te waarborgen heeft SBV…

  Rapport
 • een onderzoek naar het vrijwilligersvraagstuk bij de voetbalvereniging RKVVO

  RKVVO is een voetbalvereniging uit Veldhoven, die de laatste tien jaar een enorme groei heeft doorgemaakt. De club heeft moeite om voldoende vrijwilligers voor de verschillende functies te vinden. De…

  Rapport
 • In opdracht van NOC*NSF heeft het Mulier Instituut een kort onderzoek uitgevoerd bij het Verenigingspanel naar de belastingvrije vrijwilligersvergoeding. In hoofdstuk 2 wordt eerst aandacht besteed aan de bekendheid met…

  Rapport
 • herhalingsonderzoek stand van zaken vrijwilligerswerkbeleid

  Door middel van een 2-meting onder gemeenten in Nederland heeft Movisie de stand van zaken van het vrijwilligerswerkbeleid in kaart gebracht. Gemeenten werden onder andere bevraagd over de inhoud van…

  Rapport
 • eindrapportage monitoring en evaluatie pilotprojecten KNVB en KNGU participatie allochtone vrouwen in de sport

  De directie Sport van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) is eind 2008 in samenwerking met de directie Emancipatie van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)…

  Rapport
 • nieuwe en huidige vrijwilligers, werving en behoud van vrijwilligers in volksgezondheid, welzijn en sport, tussenrapportage

  Het ministerie van VWS wil met het project Leren van elkaar laten verkennen hoe de sectoren sport, welzijn en zorg omgaan met de werving en het behoud van vrijwilligers. Waar…

  Rapport
 • voetbalvereniging v.v. De Meern in beeld

  Deze rapportage maakt deel uit van het meerjarig project Verbinden door voetbal van het lectoraat Participatie en Maatschappelijke Ontwikkeling van Hogeschool Utrecht en een aantal voetbalverenigingen in de regio Utrecht.…

  Rapport