Spring naar content

76 publicaties gevonden

 • bent u een goede regisseur?

  Tussen welke rollen kunnen gemeenten schakelen bij het voeren van vrijwilligerswerkbeleid? In deze handleiding komen aan bod: de initiator, facilitator, stimulator, beslisser, entrepreneur en bemiddelaar.

  Brochure
 • over interactieve beleidsvoering in het vrijwilligersdomein

  De handleiding informeert over de interactieve beleidsvoering in het vrijwilligersdomein. In de brochure wordt aangegeven wat het belang is van vrijwilligers werven, in welke situaties vrijwilligers betrokken kunnen worden en…

  Brochure
 • Een concrete toekomstvisie kan een fundament leggen voor het vrijwilligerswerkbeleid van nu. Dit boekje beschrijft vier toekomstscenario’s: het beschermde domein, de professionele organisatie, de buurtservicemaatschappij en de zelfredzame vrijwilligersorganistatie.

  Brochure
 • Hoeveel belang hecht de gemeente aan vrijwilligerswerk? Hoe tevreden is het lokale vrijwilligersveld over het gemeentelijk beleid? Wat zijn verbeterpunten? De brochure leidt vrijwilligers en ambtenaren door de vragen.

  Brochure
 • Brochure over provinciaal vrijwilligerswerkbeleid. Welke verantwoordelijkheid hebben provincies als het gaat om vrijwilligersbeleid? Welke keuzes kunnen gemeenten maken: integraal of sectoraal beleid? Faciliteren of ondersteunen? Dit soort vragen wordt in…

  Brochure
 • eindrapport

  Research voor Beleid voert in opdracht van VWS een meerjarig onderzoek uit om de ontwikkelingen op vrijwilligerswerkgebied in kaart te brengen om zo vast te stellen of de inspanningen die…

  Rapport
 • survey on volunteering policies and partnerships in the European Union

  Dit boek gaat in op bestaand beleid op het terrein van vrijwilligerwerk, de impact van overheidsondersteuning en samenwerkingsverbanden met een diversiteit aan actoren in de vijfentwintig lidstaten van de Europese…

  Boek
 • alert op vrijwilligers

  Advies van de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO) aan het kabinet over de wijze waarop aandacht voor het vrijwilligerswerk in het beleid te bevorderen is.

  Boek