Spring naar content

83 publicaties gevonden

 • alert op vrijwilligers

  Advies van de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO) aan het kabinet over de wijze waarop aandacht voor het vrijwilligerswerk in het beleid te bevorderen is.

  Boek
 • Met de Monitor Lokaal Vrijwilligerswerk kunnen gemeenten zelfstandig en op gestandaardiseerde wijze hun vrijwilligerswerkbeleid monitoren. Deze cd-rom bevat modules voor het houden van enquêtes onder vrijwilligersorganisaties en bestanden voor data-invoer…

  Audiovisueel middel
 • Scriptie over de manier waarop seniorleden (18 jaar en ouder) van tennisvereniging Bastion Baselaar in ‘s-Hertogenbosch aankijken tegen vrijwilligerswerk. Probleemstelling van het onderzoek is hoe de verschillende doelgroepen van de…

  Rapport
 • vrijwilligersbeleid in de sport

  NOC*NSF geeft met de uitgave van dit programmaboekje haar antwoord op de vraag naar een landelijke en gecoördineerde beleidsstrategie op het terrein van vrijwilligerswerk in de sport.

  Boek
 • profiel en perspectief, een leidraad bij het ontwikkelen van een kaderbeleidsplan

  Deze leidraad is een hulpmiddel bij het ontwikkelen van een eigen kaderbeleidsplan en is bedoeld voor de beleidsmakers binnen de organisatie.

  Rapport
 • vrijwilligersbeleid

  Deze publicatie vormt een onderdeel van het meerjarenprogramma ‘Tijd voor vrijwilligersbeleid’ van NOC*NSF. Deze publicatie draagt ideeën aan en geeft antwoord op vragen. Doelgroep daarbij zijn portefeuillehouders, afdelingshoofden en beleidsmedewerkers…

  Rapport
 • onderzoek in opdracht van de provincie Limburg naar knelpunten in het vrijwilligerswerk in de sport in Limburg

  Onderzoek naar de knelpunten met betrekking tot vrijwilligerswerk binnen sportverenigingen in de provincie Limburg. Er is tevens geïnventariseerd hoe verenigingen gebruik maken van aangeboden hulp en hoe ze zelf vrijwilligers…

  Rapport