Spring naar content

76 publicaties gevonden

 • Scriptie over de manier waarop seniorleden (18 jaar en ouder) van tennisvereniging Bastion Baselaar in ‘s-Hertogenbosch aankijken tegen vrijwilligerswerk. Probleemstelling van het onderzoek is hoe de verschillende doelgroepen van de…

  Rapport
 • vrijwilligersbeleid in de sport

  NOC*NSF geeft met de uitgave van dit programmaboekje haar antwoord op de vraag naar een landelijke en gecoördineerde beleidsstrategie op het terrein van vrijwilligerswerk in de sport.

  Boek
 • profiel en perspectief, een leidraad bij het ontwikkelen van een kaderbeleidsplan

  Deze leidraad is een hulpmiddel bij het ontwikkelen van een eigen kaderbeleidsplan en is bedoeld voor de beleidsmakers binnen de organisatie.

  Rapport
 • vrijwilligersbeleid

  Deze publicatie vormt een onderdeel van het meerjarenprogramma ‘Tijd voor vrijwilligersbeleid’ van NOC*NSF. Deze publicatie draagt ideeën aan en geeft antwoord op vragen. Doelgroep daarbij zijn portefeuillehouders, afdelingshoofden en beleidsmedewerkers…

  Rapport
 • onderzoek in opdracht van de provincie Limburg naar knelpunten in het vrijwilligerswerk in de sport in Limburg

  Onderzoek naar de knelpunten met betrekking tot vrijwilligerswerk binnen sportverenigingen in de provincie Limburg. Er is tevens geïnventariseerd hoe verenigingen gebruik maken van aangeboden hulp en hoe ze zelf vrijwilligers…

  Rapport
 • samen werken in de sport, met VIS en PRinS als SPIN in het web

  Verslag van het symposium Voorbij 2000 : samen werken in de sport, met VIS en PRinS als SPIN in het web, gehouden op 23 juni 1998.

  Rapport