Spring naar content

58 publicaties gevonden

 • uitvoeringsplan NL Zwemveilig 2018-2020

  Dit uitvoeringsplan borduurt voort op het totale plan van aanpak ‘Op weg naar een duurzaam zwemveilig Nederland in 2020’, de resultaten van de projectperiode NL Zwemveilig 2016-2017 en de noodzaak…

  Rapport
 • hoe leerkrachten hun eigen deelschoolwerkplan bewegingsonderwijs kunnen opstellen

  Dit boek is het eerste boek uit de reeks ”Didactiek van het bewegingsonderwijs en de sport”. Dit boek (Naar een werkplan bewegingsonderwijs) biedt leerkrachten in het basis-, voortgezet- en speciaal…

  Boek
 • begroting 1996 Utrechtse Stichting voor Lichamelijke Oefening

  Deze publicatie bevat de jaarplannen van de Dienst voor Sport en Recreatie (DSR) en de Utrechtse Stichting voor Lichamelijke Oefening (USLO). Het College van Burgemeester en Wethouders biedt deze jaarplannen…

  Rapport
 • werkprogramma 2017 van de Nederlandse Sportraad

  De Nederlandse Sportraad is een tijdelijk adviescollege, ingesteld bij Koninklijk Besluit van 20 mei 2016 voor een periode van vier jaar. Voor de Nederlandse sport is het instellen van deze…

  Rapport
 • impuls voor een evidence-based aanpak van het zwemonderwijs, plan van aanpak 2015 tm 2017

  Om te komen tot een evidence based aanpak van het zwemonderwijs heeft het Nationaal Platform Zwembaden | NRZ namens de zwembranche en in samenwerking met de kennisinstituten ‘Nederlands Instituut voor…

  Rapport
 • KNHS jaarplan 2016

  Deze publicatie betreft het jaarplan 2016 van de Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie (KNHS). In totaal heeft de KNHS voor 2016 zes focuspunten. Deze zijn gericht op het versterken van de KNHS…

  Rapport
 • In de vorige artikelen is ingegaan op het waarom van de veranderingen en de inhoud van de tweede fase. In dit artikel laten we vier varianten van een PTA voor LO…

  Artikel in vaktijdschrift
 • uitgangspunten leiden tot een bepaalde vorm van evalueren

  Een vakwerkplan komt als het goed is niet zomaar uit de lucht vallen. Daar is over nagedacht door een sectie bewegingsonderwijs of misschien wel in breder verband binnen een netwerk of bestuur. In dit…

  Artikel in vaktijdschrift