Spring naar content

423 publicaties gevonden

 • resultaten enquête onder gemeenten over verstrekking WMO sporthulpmiddelen

  Resultaten van een enquête die Kenniscentrum Sport & Bewegen en Stichting Special Heroes Nederland in 2019 hielden onder alle (355) gemeenten naar de verstrekking van WMO sporthulpmiddelen.

  Verslag
 • Artikel van Remco Hoekman, Jerzy Straatmeijer en Koen Breedveld (Mulier Instituut) in Sport & Strategie over de betaalbaarheid van de sport.

  Artikel in vaktijdschrift
 • Column van Remco Hoekman in Sportaccom (Jaargang: 2016) over de twee ontwikkelingen in de wet- en regelgeving die een grote impact kunnen hebben op de financiering van sportaccommodaties: de Wet…

  Artikel in vaktijdschrift
 • Column van Remco Hoekman in SportLokaal (Jaargang: 2011) over het stimuleren van ouderen tot sporten en bewegen. Specifiek wordt besproken welke kansen men laat liggen om ouderen een sportieve, gezonde…

  Artikel in vaktijdschrift
 • Column van Remco Hoekman in SportLokaal (Jaargang: 2012) waarbij hij zich niet richt op het goud van de topsport, maar op de gouden combinatie van sport en Wmo. Sport voor…

  Artikel in vaktijdschrift
 • ontvangen hulp bij het huishouden, persoonlijke verzorging, verpleging en begeleiding

  Mensen kunnen vanwege gezondheidsproblemen voor korte of langere tijd zorg en ondersteuning nodig hebben. In deze SCP-publicatie zetten de onderzoekers uiteen hoeveel zelfstandig wonende volwassen Nederlanders in 2015 hulp ontvingen bij…

  Boek
 • samenwerken aan een blijvend vitale participatiesamenleving, gemeente Hellendoorn

  Kadernota Wmo 2015 – 2019 van de gemeente Hellendoorn.

  Beleidsnota
 • inspiratiedocument met stappenplan

  Op basis van de ervaringen van zeven Noord-Hollandse gemeenten hebben DSP en Sportservice een stappenplan ontwikkeld dat gemeenten helpt om systematisch en consistent beleid te ontwikkelen om de potentie van…

  Rapport
 • decentralisaties in de sociale zekerheid : een leidraad voor integraal beleid

  Dit boek biedt een overzicht van de budgettaire, financiële en praktische consequenties voor gemeenten van de overname van verantwoordelijkheid voor sociale zekerheid, zorg, jeugdzorg en passend onderwijs. 

  Boek