Spring naar content

151 publicaties gevonden

 • explaining differences between urban and rural areas in the Netherlands

  In this study, the researchers investigated the intensity of sport participation in the Netherlands comparing urban and rural areas. Using a socio-ecological theoretical model, they focussed on the extent to…

  Artikel in wetenschappelijk tijdschrift
 • sociaalwetenschappelijk onderzoek naar triatlon en duatlon

  Is Vlaanderen een groeiregio op het vlak van triatlon en duatlon? Wie is de Vlaming die vandaag aan triatlon of duatlon doet? Welke rol spelen de aanbieders hierin en welke…

  Boek
 • van traplopen tot podium

  Tijdens een bijeenkomst van Sportinnovator op 25 april 2016 is de Nationale Kennisagenda Sport en Bewegen gepresenteerd. De Nationale Kennisagenda Sport en Bewegen is in opdracht van het Topteam Sport…

  Rapport
 • een onderzoek naar sporten bij een sportvereniging voor een positieve ontwikkeling van jongeren in de jeugdhulpverlening

  Heeft sportdeelname een positieve invloed op de persoonlijke ontwikkeling van jongeren in de jeugdzorg? Hoe kunnen sportverenigingen en jeugdzorgorganisaties gezamenlijk de sportdeelname van jeugd in de jeugdzorg stimuleren? En hoe…

  Artikel in vaktijdschrift
 • Kenniscentrum Sport en Fit!vak zoeken elkaar steeds meer op voor samenwerking en uitwisseling van kennis. Voor Fit!magazine beschrijft Remco Boer, directeur Kenniscentrum Sport, in zijn column de waarde van praktijkervaringen…

  Online artikel
 • vragen, verbindingen, vergezichten

  Deze wetenschapsagenda probeert richting te geven aan Nederlands onderzoek in de komende jaren. Het vloeit voort uit de Wetenschapsvisie van het kabinet. Deze wetenschapsagenda wil maatschappelijke betrokkenheid bij wetenschappelijk onderzoek…

  Boek
 • interactief onderzoek in de praktijk

  Responsieve Methodologie biedt een kennismaking met interactief onderzoek als een alternatieve wetenschappelijke aanpak waarin de dialoog met en tussen belanghebbende partijen vooropstaat. In dit boek wordt aandacht besteed aan de opkomst…

  Boek
 • fundamentele motorische vaardigheden bij vier- tot zesjarige Vlaamse kleuters

  Een bewegend kind is een gezond kind. Verschillende wetenschappelijke onderzoeken gingen reeds de positieve effecten na van beweging op de motorische, cognitieve en sociale ontwikkeling (Payne en Isaacs, 1995; Opper…

  Artikel in vaktijdschrift