Spring naar content

221 publicaties gevonden

 • hoe richt je de wijk zo in dat alle bewoners er graag fietsen?

  In 2009 heeft de Fietsersbond een prijsvraag uitgeschreven “Kom eens met slimme ideeën voor een fietsvriendelijke wijk”. In totaal kwamen er 26 inzendingen binnen. In dit boekje zijn alle ideeën…

  Boek
 • community in Dutch neighbourhoods

  This study investigates the degree to which community can be found in Dutch neighbourhoods and attempts to explain why there is more community in some neighbourhoods than in others. We…

  Artikel in wetenschappelijk tijdschrift
 • Neighborhood social capital is increasingly considered to be an important determinant of an individual’s health. Using data from the Netherlands we investigate the influence of neighborhood social capital on an…

  Artikel in wetenschappelijk tijdschrift
 • Het doel van dit onderzoek was om het wijkgericht werken in de zes gemeenten (Apeldoorn, Amersfoort, Delft, Leusden, Zaanstad en Zoetermeer) zo te beschrijven dat het mogelijk wordt om gezamenlijke…

  Rapport
 • een onderzoek naar externe factoren in Kralingen-Crooswijk

  Deelonderzoek naar externe factoren, die van invloed zijn op het langer zelfstandig wonen van ouderen (of chronisch zieken) in de wijk. Dit onderzoek maakt deel uit van het onderzoeksproject Toekomst…

  Rapport
 • de pedagogische civil society, een inhoudelijke oriëntatie

  Elk gezin maakt deel uit van een groter verband. Buurtbewoners, winkeliers, scholen, verenigingsleven en welzijnsorganisaties maken samen hun eigen leefomgeving. De vraag is wat de bijdrage is van deze verschillende…

  Rapport
 • ruimtelijke condities voor een gezonde wijk

  Het Amsterdamse project ‘Ruimtelijke condities voor een gezonde wijk’ bouwt voort op het onderzoek ‘Gezonde Wijk’. In dit project wordt nog preciezer ingegaan op de ruimtelijke condities die uitlokken tot…

  Rapport
 • Dit boek maakt inzichtelijk wat er met natuur in de stad mogelijk is met tal van ideeën en breekt vele lansen voor een snelle en succesvolle aanpak voor meer natuur…

  Boek