Spring naar content

221 publicaties gevonden

 • the meaning of public spaces for issues of social integration

  In Western societies, such as the Netherlands, people with different ethnic backgrounds live together in urban areas. This book examines daily life in multi-ethnic neighbourhoods and the meaning of public…

  Boek
 • organizing healthy ageing programs at the local level

  Thema’s binnen het onderzoek waren: Hoe kan een programma om gezond ouder te worden aansluiten bij de behoeften en mogelijkheden van ouderen, hoe verlopen samenwerkingsprocessen en wat voor een invloed…

  Boek
 • train je stad (ontwerpfase project)

  Zowel de gemeenten Dordrecht, ‘s-Hertogenbosch als Tilburg zien kansen en mogelijkheden om met jongeren samen te werken aan sportieve activiteiten in de wijken met als doel het bevorderen van sportactiviteiten,…

  Rapport
 • tabellenrapportage, resultaten van de derde meting

  Cruyff Courts zijn openbare kunstgras trapveldjes met een sociale functie van sport en ontspanning. Thema’s als sociale verantwoordelijkheid, integratie, samenspelen, respect, teamwork en normen en waarden kunnen in het spel…

  Rapport
 • deel 1, ervaringen en vuistregels uit het experiment Samenhang in de wijk

  In deze rapportage gaan we in op de ervaringen die zeven steden en de Directie Wijken van het ministerie van BZK (voorheen VROM/WWI) hebben opgedaan in het experiment Samenhang in…

  Rapport
 • deel 2, zeven essays over het experiment Samenhang in de wijk

  Deze bundel vormt het tweede deel van de eindpublicatie over het experiment Samenhang in de Wijk. In het eerste deel hebben het rijk en de zeven deelnemende steden hun ervaringen…

  Rapport
 • toekomst van de wijkenaanpak, visitatiecommissie wijkenaanpak, deel 1, eindrapportage

  Dankzij nieuwe manieren van samenwerken en extra energie van professionals en bewoners worden in de wijkenaanpak taaie sociale problemen met zichtbaar resultaat aangepakt. Dit vraagt om een dienstbare overheid aan…

  Rapport
 • toekomst van de wijkenaanpak, visitatiecommissie wijkenaanpak, deel 2, rapportages rijksoverheid en 18 gemeenten

  Dit is Deel 2 van ‘Toekomst van de wijkenaanpak: doorzetten en loslaten’ en bevat de rapportage rijksoverheid en de rapportages van 18 gemeenten. De rapportage rijksoverheid is opgesteld op basis…

  Rapport
 • goed voor sociale cohesie, school en werk

  Dit boek gaat over buurtsport voor jeugd en de bijzondere waarde die het heeft voor de opgroeiende jeugd in kwetsbare buurten. Aan de orde komen wetenschappelijke inzichten, effecten en lessen…

  Boek