Spring naar content

222 publicaties gevonden

 • deel 1: sport kán verbinden, maar dat gaat niet vanzelf

  Hockeyclub Feijenoord bestaat 5 jaar: wat startte met één enthousiasteling die met kinderen op pleintjes ging hockeyen, is anno 2016 een echte hockeyclub met eigen tenue en een bescheiden accommodatie.…

  Online artikel
 • resultaten van een vierjarige studie

  Thuis Op Straat (TOS) is een buurtgerichte interventie met een groot bereik onder jongens en meisjes tussen 8 en 14 jaar, veelal van allochtone herkomst. TOS beoogt een duidelijk (gedragsregels,…

  Rapport
 • een gevalsstudie naar de functie van het Cruyff Court in Utrecht Overvecht voor de contacten van interetnische aard in de wijk

  Dit is een gevalsstudie naar de vormen van interetnisch contact die plaatsvinden op en rondom het Cruyff Court in Utrecht Overvecht. Het onderzoek geeft zicht op de factoren die een…

  Scriptie
 • ervaringen van bewoners en professionals met wijkverbetering in vier (voormalige) aandachtswijken

  Hoe kijken bewoners, ondernemers en professionals in aandachtswijken terug op alle inspanningen die in de afgelopen tien tot vijftien jaar zijn gedaan om de leefbaarheid en veiligheid in hun wijk…

  Boek
 • succesfactoren voor gemengd wonen

  De resultaten van het literatuur onderzoek “Ontmoeten als keuze” geven handvatten, maar vormen vooral aanleiding om samen met andere betrokkenen bij de stad de succes en faalfactoren van sociaal economisch…

  Rapport
 • een onderzoek naar betekenissen van betrokkenen in communities aan de West-Kaap, Zuid-Afrika van de organisatie van sport

  Dit onderzoek richt zich op de sportbehoeften van lokale gemeenschappen in Zuid-Afrika. In het bijzonder wordt er onderzoek verricht naar de organisatie van sport(activiteiten) en de daaraan gekoppelde (sport)infrastructuur. Drie…

  Scriptie
 • managementrapportage

  De Sportimpuls Kinderen sportief op gewicht (KSG) is onderdeel van het programma Sport en bewegen in de buurt van ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS). Het doel van dit programma is…

  Rapport
 • managementrapportage voortgang ronde 2013

  In de Sportimpuls Kinderen sportief op gewicht ronde 2013 zijn 20 projecten gehonoreerd. Voor alle 20 projecten is in de periode september – november 2014 een voortgangsverslag ingediend. Naast het voortgangsverslag hebben…

  Rapport