Spring naar content

222 publicaties gevonden

 • hoe kunnen sport- en welzijnsprofessionals gezonde leefstijl integreren in hun dagelijkse werkzaamheden

  Het aantal Nederlandse jongeren dat lijdt aan overgewicht of obesitas is de afgelopen jaren gestegen. Er zijn preventieprogramma’s opgezet om overgewicht te voorkomen die zich focussen op de sociale en…

  Scriptie
 • Eigen Haard en zelfredzaamheid in Amsterdamse wijken

  In deze bijdrage gaan de auteurs in op de vraag: welke beelden hebben bewoners en bouwers van zelfredzaamheid en wat kan Eigen Haard doen om zelfredzaamheid te bevorderen?

  Rapport
 • the role of neighborhood problems, readiness, and capacity for change

  Community-building initiatives strive to involve residents as the drivers of the change process, involving them in an array of activities including collective action efforts. Recent evaluations of many of these…

  Artikel in wetenschappelijk tijdschrift
 • onderzoek naar interetnisch contact onder vrouwen op de sportschool en in de wijk

  Contact tussen vrouwen van Marokkaanse en Turkse afkomst en vrouwen van Nederlandse afkomst is de afgelopen 15 jaar niet toegenomen, terwijl dit wel werd verwacht. Daarnaast zijn er socio-economische verschillen…

  Scriptie
 • sportieve kracht voor de stad, sportactiviteiten voor en door jongeren

  Het doel van het project ‘Citytrainers’ is om door middel van vrijwillige inzet van jongeren jongerenparticipatie te bevorderen, de jongeren beter te bereiken voor buurtsportactiviteiten en zo de sociale samenhang…

  Rapport
 • een quasi-experimentele evaluatie van het krachtwijkenbeleid

  In 2007 maakte toenmalig minister voor Wonen, Wijken en Integratie Ella Vogelaar het Actieplan Krachtwijken bekend. Dat beoogde in tien jaar tijd markante verbetering te bereiken in veertig achterstandswijken op…

  Boek