Spring naar content

221 publicaties gevonden

 • 'branding' en leefstijlen in gebiedsontwikkeling

  Nu de praktijk van doelgroepgericht gebiedsontwikkelen met ‘branding’ en leefstijlprofilering al sinds het eind van de vorige eeuw bestaat, is er steeds meer interesse in effectmeting. Werkt het echt? Hebben…

  Rapport
 • Om op huidige en toekomstige vragen en ontwikkelingen ten aanzien van speelruimte adequaat in te kunnen spelen, is het ontwikkelen van een beleidskader zeer gewenst. Naast een inventarisatie van de…

  Rapport
 • onderzoek naar sportdeelname en sportbehoeften in een Nijmeegse sociale vernieuwingswijk

  In het kader van het sociale vernieuwingsbeleid van de gemeente Nijmegen in de wijk ’t Acker, dienen door middel van het vergroten van de sportdeelname onder wijkbewoners, maatschappelijke achterstanden in…

  Rapport
 • het ontwikkelen van een gezamenlijke pedagogische visie in de brede school

  Opgroeien in verbindende pedagogische omgevingen is goed voor kinderen, maar hoe realiseer je die? Met subsidie van de provincie Utrecht is het lectoraat Participatie en Maatschappelijke Ontwikkeling van Hogeschool Utrecht…

  Boek
 • een onderzoek naar de behoefte aan vrijetijdsvoorzieningen van bewoners van een nieuwbouwwijk

  Het nieuwe stadsuitleggebied van Eindhoven is Meerhoven. In dit gebied moet een aantal woningen en een groot bedrijventerrein gerealiseerd gaan worden. In eerste instantie was een plan opgesteld voor de…

  Rapport
 • startpunt voor samenwerking

  Met de ROS Wijkscan is het mogelijk om een diepgaande analyse te maken van een buurt, wijk of gemeente. Tabellen, grafieken en geografische kaarten geven inzicht in de (toekomstige) behoeften…

  Artikel in vaktijdschrift
 • de opbrengst van vier jaar vernieuwend sportaanbod

  Ten Cate Sportboulevard Enschede stimuleert de samenwerking tussen sportverenigingen in Enschede Zuid en ondersteunt sportverenigingen bij het ontwikkelen en uitvoeren van vernieuwend sportaanbod. Daarmee wil de Sportboulevard de sportparticipatie verhogen…

  Rapport
 • een interactieve methode voor groene wijkontwikkeling, door en met jongeren

  In dit handboek maak je kennis met een interactieve methode voor actieve en vrijwillige inzet van jongeren bij het ontwerpen van groene buitenruimten in stadswijken.

  Handboek / handleiding
 • een interactieve manier voor wijkontwikkeling, door en met jongeren

  In dit handboek wordt de basismethode WijkTalentenTeam: een interactieve manier voor wijkontwikkeling, door en met jongeren in de leeftijd van 12 tot 23 jaar gepresenteerd. In hoofdstuk 1 wordt de…

  Handboek / handleiding