Spring naar content

64 publicaties gevonden

 • minder verzorgingsstaat, meer eigen verantwoordelijkheid?, Sociaal en Cultureel Rapport 2012

  De laatste jaren is in het overheidsbeleid steeds meer aandacht gekomen voor de eigen verantwoordelijkheid van de burger. Aan de ene kant vindt de overheid dat zij zich wel wat…

  Boek
 • handleiding voor een wijkatelier over gezonde leefomgeving

  In deze brochure kan men lezen hoe wijkbewoners gesprekspartner kunnen worden van gemeente of woningcorporatie. Het beleidsonderwerp dat werd gekozen voor deze handleiding is de gezonde leefomgeving. De gemeente Bergen…

  Handboek / handleiding
 • hoe pak ik dat aan?

  Deze brochure is een overzichtelijk boekje voor werkers in hulp- en dienstverlening die meer willen weten over werken vanuit de eigen regie van hulpvragers. U vindt hierin veelgestelde vragen en…

  Brochure
 • wat houdt het in?

  Dit is een overzichtelijk boekje voor managers en professionals die meer willen weten over werken vanuit de eigen regie van de mensen die bij hen komen voor hulp of ondersteuning.…

  Boek
 • De roep om zelfredzame burgers is groter dan ooit. Tegelijkertijd hebben we te maken met een terugtredende overheid: een kenmerk van de netwerkmaatschappij. Zowel de institutionele wereld als burgers zijn…

  Rapport
 • een onderzoek naar de grondslagen van empowerment van kwetsbare groepen

  De vraag wat empowerment betekent en de vraag op welke manier de zorg- en welzijnssector eraan kan bijdragen, staan in dit rapport centraal. Daarnaast stelt het rapport zich de vraag…

  Rapport
 • onze gezondheidszorg in 2040

  Een vitale toekomst bevat een waaier van prikkelende essays over onze gezondheidszorg in 2040. Geschreven door meer dan 30 toonaangevende deskundigen en wetenschappers. Enkele van de onderwerpen zijn: dementiezorg nieuwe…

  Boek
 • de ontwikkeling van een persoonlijke computerassistent ter ondersteuning van een gezonde leefstijl

  Onderzocht is hoe een eCoach deelnemers aan de BeweegKuur kan ondersteunen bij zelfmanagement, met name het zelfstandig onderhouden van een gezonde en actieve leefstijl, en hierdoor bijdragen aan het behapbaar…

  Rapport
 • important for sport expertise and academic achievement for elite young athletes

  In dit proefschrift is gekeken naar de relatie tussen sport- en schoolprestaties van jongeren in de leeftijd van 12 tot 18 jaar. De resultaten laten zien dat sporttalenten vaker dan…

  Boek
 • organisatie van zorg, zelfmanagement, zelfredzaamheid en participatie

  Deze kennissynthese bevat een overzicht van de actuele informatie over de zorg voor mensen met chronische ziekten en gaat in op drie thema’s: de organisatie van de zorg, zelfmanagement, en…

  Rapport