Spring naar content

64 publicaties gevonden

 • achtergrondstudie

  Dit rapport beschrijft onderzoek naar de consequenties als de zorg in Nederland volgens het Chronic Care Model zou worden ingericht. Daarbij staan de volgende vragen centraal: Wat houdt het Chronic…

  Rapport
 • de invloed van sport op de positie van niet-westerse allochtone vrouwen in de Nederlandse maatschappij

  Aan de hand van de Theory of Change van Women Win is onderzocht in hoeverre sport bijdraagt aan de positie van niet-westerse allochtone vrouwen in de Nederlandse maatschappij. Dit onderzoek…

  Scriptie
 • cross-cultural perspectives

  This book examines the ways in which sports contribute to, or inhibit, social well-being, the directions these changes take and the conditions necessary for sport to have beneficial outcomes. The…

  Boek
 • ervaringskennis als kracht

  De auteurs gaan in deze uitgave in op een veelheid aan thema’s rond achtergronden, uitwerking en processen bij empowerment. De diversiteit aan bijdragen biedt een kleurrijk palet voor hulpverleners, managers…

  Boek
 • This chapter will clarify the definitions of terms such as self-care, self-management and self-management support and will detail the theoretical approaches that underpin many self-management support interventions

  Artikel in wetenschappelijk tijdschrift
 • u bent aan zet

  Dit advies beschrijft de gevolgen van gezondheid 2.0 op de relatie tussen zorgconsument, zorgaanbieder en zorgfinancier. Door de komst van gezondheid 2.0 zal er een meer betrokken zorgconsument komen die…

  Rapport