Spring naar content

178 publicaties gevonden

 • belediging, bedreiging, en verbale seksuele intimidatie meest opvallend wangedrag

  Belediging, bedreiging, en verbale seksuele intimidatie zijn vormen van ervaren wangedrag binnen de zwembranche die het sterkst afwijken van het landelijk gemiddelde. Dat blijkt uit een onderzoek naar de aard en…

  Rapport
 • voor subtropische zwempret moet je weer naar het bungalowpark

  Veel gemeentelijke zwembaden zijn in de jaren tachtig en negentig van de vorige eeuw veranderd van sober en functioneel naar subtropisch en fun. Maar is er tegenwoordig nog wel markt voor…

  Artikel in vaktijdschrift
 • afstudeeronderzoek

  In dit afstudeeronderzoek staat de volgende onderzoeksvraag centraal: In welke mate zijn ouders en lesgevers tevreden over Zwemschool van Goor? De deelvragen luiden als volgt: In welke mate zijn ouders/verzorger en…

  Scriptie
 • onderzoek naar de betekenissen die topzwemmers met een lichamelijke handicap geven aan hun topsportloopbaan en de rol van disability in deze betekenisgeving

  Het doel van dit onderzoek is om inzicht te verwerven in de betekenissen die topzwemmers geven aan hun topsportleven. Een belangrijke element hierin is de rol die hun handicap speelt…

  Scriptie
 • prevention, rescue, treatment, second edition

  Since the first edition of the ‘Handbook on Drowning’ in 2005, many epidemiological data have confirmed the burden of drowning in several parts of the world. Studies have increased our…

  Boek
 • een onderzoek naar het (niet) zwemgedrag van 65-plussers

  Het doel van het onderzoek is om inzicht te krijgen in de betekenissen die zowel zwemmende als niet-zwemmende 65-plussers geven aan hun (niet-)zwemgedrag en hoe het proces van betekenisgeving beïnvloed wordt door…

  Scriptie
 • voorbeelden uit de kennismakingsmap van de KNZB

  In dit artikel een aantal voorbeelden van leskaarten uit de kennismakingsmap ‘SwimExperience jeugd 12-16 jaar’. 

  Artikel in vaktijdschrift
 • een alternatieve aanpak voor een lesperiode crawl

  Dit artikel is een bijdrage vanuit België over Sport Educatie, waarbij met zwemmen het crawlen wordt geleerd door leerlingen ook organisatorische rollen te laten vervullen. Het gaat hierbij niet alleen…

  Artikel in vaktijdschrift