Spring naar content

178 publicaties gevonden

 • Thomas-dokumentatie 1

  Een uitgave omtrent het moderne zwemonderwijs en waterpolo. De vaardigheden worden nader toegelicht.

  Boek
 • alternatieven om het schoolzwemmen in het kader van het onderwijs te behouden

  Mogelijke bezuinigingsactiviteiten in verband met de bedreigde plaats van het zwemonderwijs in schoolverband bij het basisonderwijs.

  Rapport
 • het belang van het schoolzwemmen in het kader van het onderwijs

  Argumenten die kunnen bijdragen tot genuanceerder denken over zwemonderwijs in schoolverband, waardoor het ondoordacht nemen van besluiten, die verstrekkende en onvoorziene gevolgen hebben voor de schooljeugd, kan worden voorkomen.

  Rapport
 • van groepsleerkracht vervangend naar groepsleerkracht begeleidend schoolzwemmen

  Schetsmatige ideeën over plaats en functie van de groepsonderwijzer, zweminstructeur en Counsellor lichamelijke opvoeding in het zwemonderwijs op de basisschool.

  Rapport
 • bij het voortgezet onderwijs, het zwemmen

  Dit boek is bedoeld als een eenvoudige leidraad bij het geven van zwemonderwijs op scholen. De schrijvers hebben zich beperkt tot het geven van de techniek van de zwemslagen (starten…

  Boek
 • eindverslag van werkzaamheden, advies van de aclo-commissie

  De lezer vindt in dit deel van ‘Leerplan in beweging’ een advies over het zwemonderwijs in de school. In dit deel zijn ook opgenomen de eerder gepubliceerde nota’s: achtergronden en…

  Verslag
 • Deze map is bedoeld als een praktische handleiding voor de organisatie van activiteiten ter stimulering van de zwemsport en het zwembadbezoek. Het geeft handreikingen die met name afgestemd zijn op…

  Boek
 • ideeënboek zwemmen

  Dit boek biedt de lezer enerzijds een kindgerichte onderwijsmethodiek, anderzijds wil het aantonen dat een zwemuurtje een geïntegreerde activiteit is in het totale vormingspakket van de basisschool. Het boek bevat…

  Boek