Spring naar content

73 publicaties gevonden

 • factsheet

  In maart/april 2016 is een eerste onderzoek uitgevoerd naar de tevredenheid van zwemlesaanbieders over de Licentie Zwem-ABC. In deze factsheet worden een aantal belangrijke uitkomsten beschreven. Het blijkt dat de…

  Factsheet
 • Als gevolg van bezuinigingen is in Katwijk besloten het schoolzwemmen te stoppen met ingang van het schooljaar 2012/2013. Hiermee kwam een eind aan een traditie die 45 jaar heeft bestaan.…

  Rapport
 • schoolzwemmen door de ogen van leerlingen in het primair onderwijs

  Eind december 2015 en begin januari 2016 is binnen de gemeenteraad van Rotterdam gesproken over het schoolzwemmen, waarbij aandacht uitging naar het diplomabezit, de inhoud van de zwemlessen en de…

  Rapport
 • visie vanuit het onderwijs

  December 2015 ontstond er in de gemeente Rotterdam discussie over de effectiviteit van het Rotterdamse schoolzwemmen. Over dit thema zijn vragen gesteld door de fractie van D66 en is gesproken…

  Rapport
 • Dit hoofdstuk gaat in op de partijen die de zwemlessen verzorgen. Daarbij gaat aandacht uit naar het aantal zwemlesaanbieders, de verschillende typen daarbinnen, hun geografische spreiding over Nederland, de uren…

  Hoofdstuk in boek/rapport
 • explorerend onderzoek naar de, door zwemlesaanbieders en ouders, ervaren pedagogische en didactisch-organisatorische vormgeving van het turbozwemmen

  In dit onderzoek is op een explorerende manier onderzocht wat de ervaringen zijn van zwemlesaanbieders en ouders wiens kinderen op turbozwemmen zitten. Er is gefocust op de pedagogisch en didactisch organisatorisch…

  Scriptie
 • bepalingen, richtlijnen en examenprogramma's Zwem-ABC

  Boekje met daarin de richtlijnen en eisen tot het behalen van het zwemdiploma volgens de normering.

  Boek
 • Zwemmen na het zwemABC beschrijft de genoemde verschijningsvormen van het zwemmen en laat zien hoe die een waardevolle verrijking kunnen zijn van de lessen bewegingsonderwijs. Daarmee slaat het boek een…

  Boek