Spring naar content

178 publicaties gevonden

 • voor het zwemonderwijs in schoolverband

  Dit boekje is geschreven voor studenten als uitgangspunt bij het scheppen van adequate onderwijsleersituaties. De inhoud van het boekje omvat: Methodische oefenreeksen voor het praktisch zwemonderricht De meest voorkomende fouten…

  Boek
 • Dit is een praktische handleiding voor aanstaande en gevorderde zwemonderwijzers. De nadruk ligt op de beroepsvoorbereiding. Begrippen als methodische verantwoording en didactische analyse worden geïntroduceerd en er komen verschillende werkvormen…

  Boek
 • In dit boekje wordt het proces van niet-zwemmen tot zwemmen beschreven, dit met de bedoeling dat ouders het zwemonderwijs zelf in de hand kunnen hebben.

  Boek
 • handleiding voor de begeleiding van geestelijk gehandicapten

  Deze handleiding bevat de informatie die nodig is om zwemlessen aan te bieden aan geestelijk gehandicapten, van watergewenning tot de schoolslag. Ook zijn er hoofdstukken over drijf(hulp)middelen, maatregelen voor, tijdens…

  Boek
 • beschrijving van de zwemlessen aan twee sociaal, emotioneel en pedagogisch verwaarloosde kinderen

  Een verslag waarin de zwemlessen van twee patiënten van de afdeling kinderpsychiatrie van het Academisch Ziekenhuis worden geanalyseerd.

  Scriptie
 • een inleiding in de bewegingsagologie

  Dit betreft een opleidingscahier voor de tweejarige opleiding tot ‘instructeur/trice zwemonderricht aan gehandicapten’. Onder andere komt aan bod welke de plaats van het zwemonderwijs aan gehandicapten binnen het speciaal onderwijs…

  Boek
 • scriptie in het kader van de opleiding Zwemonderwijs aan geestelijk gehandicapten

  In deze scriptie is getracht zo duidelijk mogelijk uiteen te zetten hoe de ‘Zaterdagmorgen Zwemclub’ te Heerenveen is ontstaan, de outillage waarin zij werkt, het doel, contact met ouders, de…

  Scriptie
 • techniek en methodiek van het zwemonderwijs

  In dit deel van het handboek voor de zwemonderwijzer worden verschillende facetten van het zwemonderwijs toegelicht. Waaronder: een overzicht van de ontwikkeling van het zwemonderwijs, didactische aspecten van het zwemonderwijs,…

  Handboek / handleiding
 • leiding geven

  Dit deel van het handboek voor de zwemonderwijzer is geschreven om de toekomstige zwemonderwijzer te introduceren in de leef- en belevingswereld van de mens in zijn ontwikkelingsstadia (zuigeling, peuter, kleuter,…

  Handboek / handleiding