Spring naar content
Terug naar de kennisbank

163.000 sporters zoek (2000)

slotdocument pilotproject sportbonden en homo-participatie

Slotdocument van het pilotproject sportbonden en homo-participatie dat in het afgelopen anderhalf jaar in opdracht van NOC*NSF, GISAH en NCS is uitgevoerd. Het is een algemene beschouwing over homo-participatie in de georganiseerde sport, waarin terloops verslag wordt gedaan van de activiteiten en resultaten van het genoemde pilotproject.

Literatuurverwijzing: Mol, P., & Janssens, J. (2000). 163.000 sporters zoek: slotdocument pilotproject sportbonden en homo-participatie. 's-Hertogenbosch: Diopter-Janssens & Van Bottenburg bv.

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Mulier instituut BIEB-52 Wordt niet uitgeleend
Mulier instituut BIEB-51 Wordt niet uitgeleend
Mulier instituut HOMO-TB-0001 Beschikbaar
Mulier instituut HOMO-TB-0001 Beschikbaar

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Mulier instituut
tel: 030-7210220
e-mail: info@mulierinstituut.nl

Omschrijving