Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Actieplan gezondheid, bewegen & sport 2020 - 2023 (2019)

gemeente Meppel

Met dit beleidsplan voor de komende jaren (2020-2023) is door gemeente Meppel een nieuwe benadering omtrent gezondheid, bewegen en sport gekozen. De elementen van deze nieuwe benadering zijn:

  1. Een andere manier van benaderen: positieve gezondheid.
  2. De relatie met het sociaal domein: versterken van de kracht van de samenleving en inzetten op preventie.
  3. Interne integraliteit: samenhang tussen gezondheid, bewegen en sport.
  4. Externe integraliteit: samenhang met andere beleidsterreinen.
Literatuurverwijzing: (2019). Actieplan gezondheid, bewegen & sport 2020 - 2023: gemeente Meppel. Meppel: Gemeente Meppel.

Omschrijving