Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Alle kennis over sport en bewegen op één plek (2015)

Het nieuwe kenniscentrum verspreidt de expertise van tien organisaties op verzoek van minister Schippers. Ongeveer een jaar geleden nam zij het initiatief. Onder regie van NISB en Onbeperkt Sportief werken NOC*NSF, Mulier Instituut, RIVM, TNO, SCP, Veiligheid NL, Vereniging voor Sportgeneeskunde en Vereniging Sport en Gemeenten mee aan het project.

Het kennisportaal geeft antwoord en helpt verder, het biedt overzicht en inzicht en de kwaliteit van de informatie is gegarandeerd. Beschikbare kennis over sport en bewegen wordt samengebald. Als bezoeker krijg je een compleet beeld van de beschikbare informatie, ongeacht van wie deze afkomstig is. Het kennisportaal biedt informatie voor zowel professionals en vrijwilligers als geïnteresseerde burgers.

Doelen

De belangrijkste doelen van het kennisportaal zijn:

 • Professionals, bestuurders en vrijwilligers die werkzaam zijn binnen de sectoren sport en bewegen of die zich elders bezighouden met het stimuleren van bewegen, vinden betrouwbare, onafhankelijke, relevante, actuele en praktische informatie. De informatie ondersteunt en inspireert bij het uitvoeren van het dagelijks werk.
 • Al actieve sporters en mensen die in beweging willen komen, vinden op het kennisportaal betrouwbare en toegankelijke informatie die antwoord geeft op prangende vragen.
 • De bezoekers worden geholpen door informatie te bieden die antwoord geeft op de vragen, maar ook door gerelateerde kennis en informatie beschikbaar te stellen, op een praktische en toegankelijke manier.
 • Het kennisportaal biedt meerwaarde voor de samenwerkingspartners, werkt versterkend en genereert extra bezoekers voor de reeds bestaande sites door logische verwijzingen te plaatsen.

Het is de bedoeling naast de huidige partners ook met andere organisaties samen te werken.

def_prof_jordy.jpgDoelgroepen

Het onderzoek naar de vorm van het kennisportaal is begonnen in februari. In deze fase is, in nauwe samenwerking met alle partners, onderzocht wie de doelgroep en voor het kennisportaal zijn, wat hun vragen zijn en in welke vorm zij de antwoorden daarop willen ontvangen. Hiervoor is een onderzoek uitgezet via alle partners en is het publiek naar zijn mening gevraagd. De primaire doelgroepen zijn:

Vrijwilligers/Professionals Publiek
 • gemeentelijke sportambtenaren
 • uitvoerende sport- en beweegprofessionals
 • sportzorgprofessionals
 • vrijwilligers bij sportverenigingen
 • professionals van de toekomst (studenten)
 • medewerkers van sportbonden
 • ouders met thuiswonende kinderen
 • 55-plussers
 • mensen met een beperking
 • sporters, georganiseerd en ongeorganiseerd
 • mensen die zich oriënteren op sporten en bewegen
 • mensen met gezondheidsproblemen

Inhoud

Alle kennis die is verzameld met subsidie van VWS wordt ontsloten via het portaal. De ambitie is meer kennis leverende organisaties te binden. Denk hierbij aan lectoraten, universiteiten, sportbonden en andere kennisinstituten. Het kenniscentrum in oprichting bewerkt hun informatie indien noodzakelijk, valideert deze en stelt het beschikbaar. Publicaties, onderzoeken, feiten en cijfers, interventies en goede voorbeelden worden vanuit databases ontsloten.

image.png

Deze informatie kan op verschillende plekken worden gepubliceerd. De productie komt veelal tot stand door co-creatie. De coördinatie ligt bij het kenniscentrum. De kwaliteit van de informatie wordt altijd getoetst. Elk onderdeel krijgt een duidelijke bronvermelding. Alle betrokken organisaties komen daardoor duidelijk in beeld.


Tipje van de sluier

De bouw van het kennisportaal is onlangs van start gegaan. Inmiddels is de huisstijl gekozen. Belangrijk uitgangspunt is dat de site responsief is. Hij is op zowel telefoon, tablet als op desktop en laptop goed te raadplegen.

 

 

Centraal op de site staat de zoekfunctie, zodat bezoekers direct kunnen vinden waarnaar ze op zoek zijn. De site krijgt vorm als een reeks kaarten. Elke kaart staat voor een apart onderwerp. NISB en Onbeperkt Sportief verzamelen nu alle kennis en maken die gereed voor publicatie.

Literatuurverwijzing: Gelinck, R., & Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB) (2015). Alle kennis over sport en bewegen op één plek. Sportexpert.

Omschrijving