Spring naar content
Terug naar de kennisbank

‘Altijd op een richeltje lopen’ (2020)

verslag onderzoek werkende ouders onder de armoedegrens

Het doel van dit project is om het bestaande ondersteuningsaanbod, van zowel particuliere organisaties als gemeenten, beter toegankelijk te maken voor kinderen en jongeren die opgroeien in een huishouden met werkende ouder(s) en die onder de armoedegrens leven. Om preciezer te weten waar het in deze gezinnen om draait, hebben we hun situatie in kaart gebracht. Daarnaast hebben we onderzocht wat hen geholpen heeft bij het verkrijgen van ondersteuning.

Literatuurverwijzing: Huygen, A., Akkermans, C., Leergeld Nederland, & Bureau Akkermans (2020). ‘Altijd op een richeltje lopen’: verslag onderzoek werkende ouders onder de armoedegrens. Sam&.

Omschrijving