Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Armoede en sociale uitsluiting (2019)

jaarboek 2019

Dit Vlaamse jaarboek biedt een stand van zaken van het armoedeonderzoek. Het jaarboek focust op de relatie tussen armoede en duurzaamheid enerzijds en duurzame armoedebestrijding anderzijds, en dit vanuit een academische focus.

Hoofdstuk 13 van dit jaarboek gaat over sport voor jongeren in armoede: naar een leefwereldgerichte sociaal-sportieve praktijk.

Literatuurverwijzing: Coene, J., Raeymaeckers, P., Hubeau, B., Marchal, S., Remmen, R., & Haarlem, A. van (2019). Armoede en sociale uitsluiting: jaarboek 2019. Leuven / Den Haag: Acco.

Omschrijving