Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Armoede en sociale uitsluiting 2019 (2019)

In Armoede en sociale uitsluiting, een tweejaarlijkse CBS-publicatie bekostigd door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, staan recente ontwikkelingen op het gebied van armoede en levensomstandigheden in Nederland centraal. Naast de beschrijving van de financiële situatie wordt armoede ook in relatie gebracht met sociale factoren zoals gezondheid en leefstijl, de woonsituatie, en slachtoffer- en daderschap van criminaliteit. Daarmee plaatst het CBS de armoedeproblematiek in een breed maatschappelijk perspectief.

Evenals in eerdere edities komt het risico op armoede in samenhang tot de leefsituatie aan bod. Personen die deel uitmaken van een huishouden met een laag inkomen geven aan een minder goede gezondheid en een ongezondere leefstijl te hebben.

Literatuurverwijzing: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) (2019). Armoede en sociale uitsluiting 2019. Den Haag: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Omschrijving