Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Assimilatie van maatschappelijke taken binnen de functie van topsporter? (2016)

een interpretatief onderzoek naar de betekenissen die topsporters geven aan maatschappelijke taken binnen de functie van topsporter

Auteur(s): Lars Veldboom

Dit onderzoeksrapport richt zich op de betekenissen die topsporters geven aan de door hen uitgevoerde maatschappelijke taken binnen hun functie als topsporter. De laatste decennia is er een ontwikkeling gaande van maatschappelijke verantwoordelijkheid binnen de samenleving. Deze ontwikkeling heeft ook de sportsector bereikt. Topsporters fungeren als rolmodel voor jeugdige sporters en stimuleren kinderen, jongeren en volwassenen om zelf te gaan sporten. De verankering van maatschappelijk verantwoord ondernemen in het beleid van topsportorganisaties heeft ook gevolgen voor topsporters. Van hen wordt verwacht dat zij zich inzetten voor maatschappelijke activiteiten en de rolmodelfunctie vervullen. Tegelijkertijd is topsport meer dan ooit een fulltime beroep. De focus op topsport en het professioneel beoefenen van topsport is noodzakelijk om op wereldniveau te kunnen excelleren. Ondanks de toenemende verwachtingen rondom topsporters, is er weinig empirisch onderzoek gedaan naar de betekenissen die topsporters geven aan de maatschappelijke taken en welke spanningen dit met zich meebrengt binnen de functie van topsporter. Dit vraagstuk staat in dit rapport centraal.

Literatuurverwijzing: Veldboom, L. (2016). Assimilatie van maatschappelijke taken binnen de functie van topsporter?: een interpretatief onderzoek naar de betekenissen die topsporters geven aan maatschappelijke taken binnen de functie van topsporter. Utrecht: Universiteit Utrecht.

Omschrijving