Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Atlas Europa (2006)

planet, people, profit, politics

Europa: een relatief klein en dichtbevolkt continent. Waar concentreert die landbouw zich en waar is nog ruimte voor natuur? Waar wonen de meeste mensen? Waar in Europa staan de files? Waar zijn de vervuilingsproblemen het grootst en in welke Europese steden is de leefbaarheid het hoogst? En over demografische ontwikkelingen binnen Europa: hoe ziet het met de vergrijzing binnen Europa; hoe lopen de migratiestromen? En over de economie: hoe gaat het met de economische groei van de lidstaten van de EU; waarmee verdienen de Europeanen hun geld. De ruimte in Europa wordt intensief gebruikt. Gunstige natuurlijke omstandigheden maakten Europa tot een grote landbouwproducten. Europa telt niet de meeste inwoners, maar heeft wel de hoogste bevolkingsgraad van alle regio’s in de wereld. Het toerisme in Europa heeft een grote vlucht genomen. Europeanen gaan niet alleen graag en vaak op reis, maar omgekeerd is Europa ook een geliefde bestemming in de wereld. Er wordt nog altijd een flinke groei verwacht in het aantal verplaatsingen en overnachtingen. Tegelijkertijd kan massatoerisme negatieve gevolgen hebben voor kwetsbare natuurgebieden en cultuurhistorische landschappen. De gemiddelde Europeaan wordt steeds ouder en krijgt steeds minder kinderen. Veel gebieden in Europa vergrijzen, ontgroenen en ontvolken, vooral de plattelandsstreken. In steden gaat dat proces minder snel. Europa is een van ’s werelds meest welvarende regio’s en heeft een van de grootste interne markten. Deze positie wordt bedreigd door de snelle opkomst van Azië, maar ook door het steeds groter wordende verschil in BBP met de VS. Van een economische gemeenschap van enkele landen is de EU uitgegroeid tot een ware politieke eenheid van 25 landen die op talloze gebieden samenwerken. De effecten van uiteenlopend sectoraal beleid laten zien dat de EU ruimtelijke ontwikkelingen sterk kan beïnvloeden.

Literatuurverwijzing: Evers, D., Hoorn, A. van, Tennekes, J., Vries, A. de, Harbers, A., & Klaver, S. (2006). Atlas Europa: planet, people, profit, politics. Rotterdam: NAI Uitgevers.

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Mulier instituut RUIM-0075 Beschikbaar

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Mulier instituut
tel: 030-7210220
e-mail: info@mulierinstituut.nl

Omschrijving