Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Atlas van afgehaakt Nederland (2021)

over buitenstaanders en gevestigden

In de Atlas van afgehaakt Nederland verkennen René Cuperus en Josse de Voogd hoe maatschappelijke verschillen tussen mensen neerslaan op de ‘electorale kaart’ van Nederland. Ze laten zien hoe, vaak gestapelde, verschillen in opleidingsniveau, inkomen en gezondheid zich vertalen in sociaal-culturele voorkeuren en politieke keuzes en hoe die over het land zijn verdeeld.

Feitelijke of gevoelde maatschappelijke deprivatie kan ertoe leiden dat mensen ‘afhaken’ van het traditionele bestel. Ze hebben minder vertrouwen in de politiek, stemmen niet (meer) of kiezen voor, wat de auteurs noemen, ‘buitenstaanders-partijen’ aan de flanken. De auteurs gaan in op de vraag wie er afhaken, waar en waarom. Zij zien een fundamenteel meningsverschil over de toekomstkoers van de samenleving.

Naast een analyse van deze vragen voor het gehele land, lichten de auteurs vijf gemeenten uit. Daarmee willen zij laten zien dat de door hen gesignaleerde fenomenen zich ook voordoen binnen steden en dorpen.

De auteurs willen met hun, rijk met kaarten en afbeeldingen geïllustreerde, publicatie bijdragen aan het debat over maatschappelijke en regionale verschillen. Volgens hen is het nodig om te begrijpen wat polarisatie langs nieuwe scheidslijnen kan temperen.

Deze publicatie is tot stand gekomen met financiering van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust uitsluitend bij de auteurs.

Literatuurverwijzing: Voogd, J. de, & Cuperus, R. (2021). Atlas van afgehaakt Nederland: over buitenstaanders en gevestigden.

Omschrijving